Ny kurs for din bedrift

Du driver et landbrug, der skal sætte en ny kurs for at blive eller forblive økonomisk og økologisk bæredygtigt. Men hvordan gør du?

Økologisk Landsforening tilbyder gratis konsulenthjælp

I perioden 2017-2019 kan 75 landbrug blive en del af projektet ’Værdiskabelse, innovativ omlægning og grønt generationsskifte’ og få hjælp til at afklare udviklingsmulighederne. Du har et landbrug, økologisk eller konventionelt, som skal generationsskiftes, hvor udviklingsmulighederne i nuværende produktion er udtømt, eller som er lukningstruet. For at deltage skal du ønske forandring, afsætte den nødvendige tid og stille data for bedriftens produktion og økonomi til rådighed for projektet.

Konsulenthjælpen kan f.eks. omfatte

  • Gratis besøg af kompetente rådgivere. 
  • Analyse af ejendommen.
  • Plan med forslag til nye og værdiskabende udviklingsveje.
  • Omlægning til økologi analyseres specifikt som mulighed, hvis bedriften ikke i forvejen er økologisk.
  • Analyse af økonomisk situation, finansieringsbehov og -strategi.
  • Tilbud om matchmaking ifm. generationsskifte.
  • Tilbud om mentorordning i forbindelse med omlægning til økologi.

Udvidet tilbud

10-12 af de 75 bedrifter tilbydes en egentlig forretningsplan for virksomheden. Er du blandt dem, får du rådgivning og konsulentbistand i gennemførelsesfasen. Rådgivningsforløbet er gratis og forventes gennemført i et intensivt forløb på 1-2 måneder fra første møde til udviklingsrapporten foreligger.

Værdiskabelse, innovativ omlægning og grønt generationsskifte

Projektet ’Værdiskabelse, innovativ omlægning og grønt generationsskifte’ udvikler et koncept for, hvordan trængte landbrug kan revitaliseres og gøres økonomisk bæredygtige, så arbejdspladser og familier forbliver på landet. Nøgleordene er udviklingsmuligheder på nødlidende ejendomme f.eks. generationsskifte, alternativ finansiering og værditilvækst.

Vil du være med?

Vil du vide mere? Kontakt: