Skovmyrer skal gøre det af med æblernes fjender

Skovmyrerne skal tage kampen op med skadevoldere og skurv i æbleplantager. Et nyt forskningsprojekt, MothStop, vil bruge myrerne til biologisk bekæmpelse.

Et nyt økologisk forskningsprojekt, MothStop, på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet vil udvikle en metode til biologisk bekæmpelse af skadevoldere i økologiske æbleplantager, og skovmyrer skal spille en central rolle.

Den nye metode indebærer, at myrerne, som er kendt for at æde skadedyr i skoven, flyttes ind i æbleplantager, hvor de skal æde frostmålerlarver og bekæmpe skurv med antibiotiske stoffer, som de udskiller naturligt. Som en sideeffekt skal myrernes gødning desuden bidrage til kvælstofforsyningen i plantagen.

Myre mere effektive end pesticider

MothStop er inspireret af erfaringer fra forskning i vævermyrer til biologisk bekæmpelse under tropiske forhold i bl.a. Afrika, og cost-benefit-analyser har vist, at myrerne kan være både billigere og mere effektivt middel mod skadedyr end pesticider.

Seniorforsker Joachim Offenberg fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet skal lede MothStop, og han forventer, at myre-metoden, vil kunne løse nogle af de store udfordringer, som de dansk økologiske frugtavlere står over for. I øjeblikket er det svært at bekæmpe skadevolderne i frugtavlen uden pesticider, og derfor vil myremetoden sandsynligvis kunne bidrage til højere og mere stabile udbytter i de økologiske frugtplantager.

Dansk produceret økologisk frugt er i dag en mangelvare, og en større produktion vil kunne øge udbuddet og markedsandelen for økologisk frugt uden pesticidrester. Det vil fremme den økologiske frugtsektor generelt, vurderer Joachim Offenberg. Desuden vil metoden kunne gøre produktionen mere bæredygtig og forbedre biodiversitet og naturværdi og mindske miljøbelastningen fra frugtproduktionen.

Østjysk frugtavler medvirker

MothStop er et af syv forskningsprojekter, som netop har modtaget en bevilling som del af en ny økologisk forskningspakke, Organic RDD 2.2, og projektet bliver gennemført i samarbejde med den økologiske frugtavler Jens H. Petersen i hans plantage Æbletoften ved Tirstrup på Djursland. Han har selv henvendt sig til forskerne for at få lavet forsøg med myrerne, fordi han har haft store problemer med frostmålere.

I æbleplantagen forventer forskerne, at myrerne vil æde frostmålerens larver, der er aktive meget tidligt på året, hvor der ikke er mange andre insekter og ikke andre fjender. Myrernes forventede virkning på skurv er af en anden karakter. Myrer producerer selv antibiotiske stoffer, som virker på svampe og bakterier, og i MothStop vil forskerne derfor også undersøge, om skovmyrerne også kan bekæmpe skurv i Jens H. Petersens plantage.

’Vi har allerede gennemført et lille pilotprojekt sidste år, som har givet os erfaringer, vi kan bygge videre på under danske forhold, og resultaterne fra udlandet tegner meget lovende. Derfor håber vi, at MothStop bare bliver optakten til et større forskningsprojekt, som på lidt længere sigt kan gøre økologisk frugtproduktionen mere konkurrencedygtig,’ siger Joachim Offenberg.

Projektet MothStop er en del af Organic RDD 2.2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Det er tilladt at citere denne artikel med tydelig kildehenvisning til Økologi & Erhverv.