Må vi bede om en ny landbrugspakke

Økologisk Landsforening efterlyser en ny landbrugspakke, der tager hensyn til både natur, miljø og landbrug

Det er ikke fair, at den kvælstof, de økologiske landmænd ikke udleder, bruges til at pynte på det dårlige kvælstofregnskab, som Eva Kjer Hansens landbrugspakke resulterer i. Sådan lyder meldingen fra Per Kølster, der er formand i Økologisk Landsforening.

Miljø- og fødevareministeren har bedt Aarhus Universitet revurdere udvaskningseffekten i rodzonen som følge af landbrugspakken, der fjerner kravet om efterafgrøder, fjerner randzoner og tillader gødskning på udvalgte arealer til det økonomisk optimale i det konventionelle landbrug. Resultatet er negativt, og for at kompensere for merudledningen fratrækkes resultatet af andre tiltag - blandt andet vækst i det økologiske areal.

- Dermed bliver det økologiske landbrug lige pludselig en del af løsningen på det konventionelle landbrugs selvskabte problemer med den alt for høje N-udledning til vores sårbare vandmiljø, uden at vi - som de konventionelle landbrug på de sårbare jorde - bliver kompenseret for det, og det synes vi faktisk ikke er rimeligt, siger Per Kølster.

I stedet efterlyser han en helt ny landbrugspakke, hvor der både tages hensyn til naturen, miljøet og landbrugets indtjeningsmuligheder.

- En ny pakke kunne for eksempel give landmændene bedre adgang til at lægge produktionen om til økologi, for den økologiske produktion er absolut en del af løsningen, fordi produktionen af højværdiprodukterne i den økologiske produktion både gavner landbrugets økonomi og miljøet, siger Per Kølster og tilføjer:

- Og hvis ministeren mangler en interesseorganisation, der kan komme med input til en ny pakke, så stiller vi os hjertens gerne til rådighed.

 

Det er tilladt at citere denne artikel med kildehenvisning til Økologi & Erhverv.