Rejsende i landbrug

BINGN - Biodynamic Initiative for the New Generation Nordic - tilbyder landbrugsuddannelse til unge i alternative rammer
Disse fem unge har valgt en alternativ vej ind i landbruget via BINGN. Fra venstre: Matthew Beasley, Oliver Schouw, Hans Julius Maske, Pernille Vestskogen og Maria Livet.

Det er to år siden, at eleverne startede på det første hold på den alternative, nordiske landbrugsuddannelse BINGN, der blev etableret i Norge, som et nordisk modsvar til de etablerede landbrugsuddannelser. BINGN henvender sig til unge med interesse for økologisk og biodynamisk landbrug, og målet med uddannelsen er, at give den unge viden og erfaring, så de efter endt uddannelse kan arbejde på eller selv stå for driften af et biodynamisk landbrug.

- Jeg tager ikke denne uddannelse for en dag at stå med et stykke papir i hånden; men fordi jeg skal arbejde med landbrug og natur. Det giver BINGN mig rigtig gode muligheder for, forklarer Pernille Vestskogen. Hun er fra Norge, og én af fem elever fra uddannelsen, der i august var en tur forbi Økologiens Hus, hvor de blandet andet - som led i deres uddannelse - havde et møde med en medarbejder fra Merkur Andelskasse om finansiering af landbrug.

Skole uden skole

Det specielle ved BINGN er, at uddannelsen ikke er knyttet til en bestemt fysisk skole. I stedet er uddannelsen bygget op omkring seks årlige seminarer, som foregår på skift i et af de fire nordiske lande. Mellem seminarerne er de unge i praktik på biodynamiske landbrug eller virksomheder.

- Man kan være på det samme praktiksted i alle tre år - eller man kan skifte. Det er op til en selv; men som udgangspunkt anbefales det, at man er mindst ét år på hver gård, som man oplever et helt års cyklus på gården, fortæller Maria Livet, der sammen med Matthew Beasley var med til at udvikle uddannelsen, inden de selv startede på den.

Det tætteste man kommer til et geografisk centrum for uddannelsen er den årlige, internationale konference om biodynamisk landbrug i Goetheanum i Dornach i Schweiz, som eleverne også deltager i.

- Antroposofien har fokus på det enkelte menneske, og uddannelsen afspejler dette. Vi kan selv sammensætte vores uddannelse gennem valg af praktiksted og det giver stor fleksibilitet i uddannelsen, siger Maria Livet.

Oliver Schouw er fra Danmark, og som Matthew Beasley, Pernille Vestskogen og Maria Livet har han deltaget på BINGN siden uddannelsens start:

- Jeg var elev på Kalø Økologisk Landbrugsskole i fem måneder; men da jeg skulle i praktik, kunne jeg ikke finde en godkendt praktikvært inden for de områder, der interesserer mig, forklarer Oliver Schouw.

I dag er han i praktik hos Niels Stokholm på Thorshøjgård i Nordsjælland. Uden SU og med begrænset indtægt. Eleverne betaler 15.000 NKr. om året til BINGN, dette beløb dækker undervisning, forplejning og logi på de seks årlige seminarer.

Læs mere i Økologi & Erhverv nr. 594

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.