Køerne slipper for sprøjten

Mælkeproducenter kan håndtere deres mælkeproduktion med et lille forbrug af medicin og et endnu mindre forbrug af antibiotika. Det er en måde at imødegå truslen om antibiotikaresistens og effekter af antibiotika i miljøet, og så slipper køerne for unødvendige behandlinger.
Anders Overgaard Jensen har bygget en velfærdstald, hvor goldkøer, kælvekvier og syge dyr kan komme hen for at få fred, ro og ekstra opmærksomhed. Foto: Anna-Christa Bjerg.

Mange økologiske mælkeproducenter arbejder hen mod helt at undlade brugen af antibiotika til køerne eller at minimere det. En af dem er mælkeproducent Paul Pedersen, der kun har brugt antibiotika til sine jerseykøer fire gange siden 1989. Han fortæller:

- Vi kom med i helårsforsøgene, hvor vi ved de mindste tegn på yverbetændelse skulle indsende en prøve til analysering. Mere end halvdelen af prøverne viste ingen bakterier, så køerne havde helbredt sig selv. Det gav inspirationen til at holde op med at bruge antibiotika. Køernes immunforsvar blev bedre relativt hurtigt, efter at vi holdt op med at bruge antibiotika, siger han.

Forskerens vinkel

Seniorforsker og dyrlæge Mette Vaarst, Aarhus Universitet, har arbejdet med udfasning af antibiotika i en årrække, og hun har i forbindelse med sin forskning også været forbi Paul Pedersens besætning.

- Nogle økologer havde et meget lavt medicinforbrug for flere årtier siden, første gang jeg hørte økologer diskutere udfasning af antibiotika, som et fælles mål, var ved et møde omkring 2000, og diskussionen har kørt lige siden…..

 

Medicin er til mennesker

Mælkeproducent Esben Møller Xu tager det bogstaveligt, at medicin er til mennesker, og han bruger slet ikke antibiotika til sine voksne køer, mens han bruger antibiotika, hvis det er nødvendigt til sine kalve.

Sunde dyr har været og er stadig Esben Møller Xus vigtigste målsætning, først derefter kommer ydelsen, fordi han mener, at det er lige så vigtigt, for at få en bæredygtig bedrift, hvor både dyr og mennesker trives og økonomien hænger sammen.

- Vi har en ydelse på 8.000 kg EKM (energikorrigeret mælk) og er med i kvægnøglen. Vi bliver benchmarket godt på mange parametre, og har et gennemsnitligt DB, siger Esben Møller Xu.

Mod mindre medicin

Fra start begyndte Esben Møller Xu at reducere medicinforbruget og efter kort tid, havde han halveret det. Da hans krydsningsarbejde begyndte at slå igennem, og han begyndte at fodre efter selvforsyning og uden kraftfoder, kunne han reducere brugen af antibiotika yderligere til det nuværende niveau. I stedet har han meget høj fokus på dyrene og prøver at tage problemer i opløbet.

- For eksempel får ko og kalv ekstrem meget fokus under kælvning og lige efter. Foder og lunkent vand bliver båret helt hen til koen, så den ikke skal flytte sig for at spise, fortæller han.

Køerne har fået græs, ensilage og valset korn i mange år, men nu er de blevet delt op i to hold, så de højtydende kan få en ration med ekstra roer og hestebønner, der giver en god AAT.

 

Der er mange alternativer til medicin

Anders Overgaard Jensen bruger ikke antibiotika og heller ikke medicin af betydning til sine køer.

- Køerne trives uden, og der er mange alternative måder til at pleje sine dyr, uden at det skal være antibiotika eller medicin, siger Anders Overgaard Jensen, mælkeproducent på Kærsholm-Overgaard.

Han blev inspireret til at udfase brugen af antibiotika i forbindelse med et dyrlægebesøg på grund af yverbetændelse. Dyrlægen fortalte, at 70 procent af køer med yverbetændelse kurerer sig selv, 15 procent skyldes kroniske lidelser og kun de sidste 15 procent behøver medicin, for at blive raske.

- Jeg havde først en dybstrøelsesstald og det gav store problemer med yverbetændelse, i hvert fald blev yversundheden markant bedre, da jeg byggede om til sengebåse i 2000, fortæller Anders Overgaard Jensen.

Besætningens ydelse

Anders Overgaard Jensens mål for besætningens ydelse er 11.000 kg EKM, og den er på 10.738 EKM. Han sætter sine mål efter, at køerne både skal have det godt og være sunde samt have en høj ydelse.

- Det er dejligt at se, hvor robuste dyrene er, og forbavsende, hvor lidt hjælp de ofte skal have for at komme sig, siger han.

 

undefined

Begge landmænd er med i projektet Demonstration af nye løsninger.

Læs mere i Økologi & Erhverv nr. 598.
Det er tilladt at citere denne artikel med kildehenvisning til Økologi & Erhverv.