Knuthenlund Gods omlægger igen

Hvis alt går efter Susanne Hovmand-Simonsens planer, vil Knuthenlund Gods snart kunne levere demeter-godkendte delikatesser.
Susanne Hovmand-Simonsen viser, at gårdens marker, der tidligere var vidtstrakte, i dag er opdelt i mindre marker afgrænset af læhegn og insektvolde. Registrering af nyttedyrenes adfærd viser, at de kun flytter sig 75 m ind i markerne, så der skal være en insektvold eller et læhegn for hver 150 m, så nyttedyrene kan tage skadedyrene. Det giver mere liv og større variation på ejendommen og færre lus i marken.

- Jeg har længe haft på fornemmelsen, at vores rejse skal i denne retning, siger Susanne Hovmand-Simonsen om sine og ægtefællens, Jesper Hovmand-Simonsens, planer om at omlægge Knuthenlund Gods på Lolland til biodynamisk produktion.

- På mange måder har vi arbejdet os i denne retning i mange år uden at kalde vores produktion biodynamisk. Vores køer har horn, og vi bruger kompost på vores marker; men præparaterne er nye for os, siger Susanne Hovmand-Simonsen.

Hun overtog i 2006 Knuthenlund efter sine forældre. Året efter omlagde hun godset til økologisk produktion, og i dag er hun 4. generation på godset.

Synliggøre resultater

- Vi arbejder med helhedstænkning i flere dimensioner og er med økologien kommet meget langt; men vi har brug for at vise, at Knuthenlunds produkter leverer mere - for eksempel på områder som dyrevelfærd og naturtiltag. Ved at producere biodynamisk kan vi ved hjælp af demeter-mærket synliggøre, de ekstra tiltag på godset, siger Susanne Hovmand-Simonsen.

Hun har allerede indgået en partnerskabsaftale med Irma, som er klar til at forhandle godsets demetergodkendte produkter.

Og mens hun selv bevæger sig op ad kvalitetsstigen, frygter hun, at industriens sygdomme er på vej ind i den økologiske produktion:

- Der er for eksempel intet i det økologiske regelsæt, der hindrer landmændene i at etablere 50 ha store marker, hvor der ikke tages hensyn til biodiversiteten. Og forarbejdningen af de økologiske råvarer, sker heller ikke altid med respekt for råvarens næringsindhold, siger Susanne Hovmand-Simonsen.

Læs mere om Knuthenlund Gods i Økologi & Erhverv nr. 601

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.