Nye regler for økologi

Efter fire års forhandlinger er en ny økologi-forordning vedtaget i EU.

Den nye økologiforordning, der netop er blevet endeligt vedtaget i EU, skal skabe mere lige vilkår for landmænd på tværs af grænserne.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen, som desuden fremhæver nedenstående eksempler på ændringer, der får betydning for danske landmænd:

- Detailhandlen kan ikke længere undtages økologikontrol.
- Kravet om årlig økologikontrol opretholdes grundlæggende. Det bliver muligt at justere for visse producenter med en lav risikoprofil.
- Væksthusproducenter skal fra 2021 dyrke i bundjord. Producenter, der nu dyrker i afgrænsede bede, får en overgangsperiode på 10 år til at omlægge.
- Der indføres ikke en særlig pesticidgrænseværdi for økologi, men medlemslande, der har indført en national grænseværdi, kan videreføre denne. Danmark har ikke en særlig grænseværdi, så ifølge Landbrugsstyrelsen kan samhandel med andre lande blive vanskeligere.
- Der bliver forbud mod at halekupere økologiske svin i alle EU-lande.
- Den danske produktion af økologiske linemuslinger kan fortsætte.

Skuffet over manglende løft

Økologisk Landsforenings landbrugspolitiske chef, Sybille Kyed, kan se enkelte gode tiltag i den nye forordning, men hun er skuffet over, at økologien ikke har fået et egentligt løft. Hun vurderer, at det i stedet bliver foreningens eget initiativ ØkologiLØFT, der kommer til at styrke økologien herhjemme.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.