ØKOLOGILØFT: Udviklingen skal komme fra os selv

Øko-mælkeproducent Jens Krogh, Ølgod, har meldt sin gård som testbedrift i udviklingsarbejdet med ØkologiLØFT. Økologisk Landsforenings initiativ for at udvikle dansk økologi i endnu mere bæredygtig retning.
Jens Krogh har været økolog i over 25 år, hvor reglerne ikke har ændret sig væsentligt. Nu ser han en mulighed for at påvirke udviklingen i en positiv retning gennem deltagelse i ØkologiLØFT, hvortil han har tilmeldt sin gård, Kroghsminde, som testbedrift. Foto: Joachim Plaetner Kjelsen.

ØkologiLØFT er Økologisk Landsforenings model for udvikling af økologien. ØkologiLØFT er baseret på individuelle gårdudviklingsaftaler, der hjælper den enkelte økologiske landmand med at opfylde en række bæredygtighedsmål inden for de seks områder: klima, natur, dyrevelfærd, nulspild, socialt ansvar og liv på landet. Når landmanden har udvalgt to eller flere mål, han eller hun vil forfølge, lægges der sammen med en gårdudviklingsgruppe en handlingsplan ud fra de handlingskataloger, som knytter sig til hvert af bæredygtighedsmålene. I 2018 tester fem økologiske landmænd og deres gårdudviklingsgrupper ØkologiLØFT-modellen. En af testlandmændene er mælkeproducent Jens Krogh fra Kroghsminde ved Ølgod.

- Den udvikling, der skal komme for økologi, skal komme fra os primærproducenter selv. Jeg har været økologi i over 25 år, og reglerne har sådan set ikke ændret sig væsentligt i denne periode. Og her så jeg en mulighed for at påvirke det i en positiv retning, siger Jens Krogh om motivationen for at deltage med Kroghsminde som testbedrift i udviklingen af ØkologiLØFT.

Mere aktiv spiller i lokalsamfundet

På Kroghsminde er der fem ansatte – heriblandt en flexjobber og en deltidsansat – 150 malkekøer, 500 hektar med blandet planteavls- og grovfodersædskifte samt et økologisk biogasanlæg, som producerer gas, el og gødning. Bedriften er sammenlignet med de fleste andre langt på for eksempel klimaområdet, og Jens Krogh fokuserer i arbejdet med ØkologiLØFT primært på at gøre Kroghsminde til en mere aktiv deltager i lokalsamfundet. Navnlig på turistområdet.

- Vi skal have indledt et tættere samarbejde med Varde Kommune og hele turistdelen. Der er rigtig mange turister henover sommeren og efteråret. Det der med at komme ud og opleve noget – at se og måske føle og mærke, hvordan vi håndterer klimamål, hvordan vi håndterer dyrevelfærd, hvordan vi håndterer større rigdom i naturen, der tror, der er rigtig mange, som gerne vil, siger Jens Krogh.

Brugsuddeler og turistchef i gårdudviklingsgruppe

Som et led i ØkologiLØFT har Jens Krogh tilknyttet en gårdudviklingsgruppe, som skal spare med ham i forhold til mål og indsatser.

- Min lokale gruppe består af den lokale brugsuddeler fra Ølgod SuperBrugs, så er der innovationschefen fra Varde Kommune, en klimarådgiver fra Økologisk Landsforening, en forbruger, som jeg ikke selv kender, og så har jeg en ung fyr med, som er ved at starte sit eget arkitektfirma og har interesse for fødevareproduktion, siger Jens Krogh og tilføjer:

- Det er altid sundt og spændende at få nye øjne til at kigge på de ting, man selv går og tumler med til daglig.

Guld, sølv eller bronze

Jens Krogh har indledningsvist lavet et ’gårdtjek’, hvor han har scoret bedriften på en række bæredygtighedsparametre inden for de seks bæredygtighedsmål. Gårdudviklingsgruppens rolle er at kigge på bedriften med deres øjne og kvalificere gårdtjekket yderligere, inden der i fællesskab lægges en handlingsplan ud fra handlingskatalogerne.

I slutningen af testperioden for ØkologiLØFT kontrollerer gårdudviklingsgruppen sammen med en gårdudviklingskonsulent Kroghsminde og resultaterne af indsatserne. Der tildeles point inden for hvert af de valgte bæredygtighedsmål, hvorefter et centralt gårdudviklingsudvalg tildeler et ØkologiLØFT-diplom i guld, sølv eller bronze. 

- Jeg tror, det vil være med til at sætte fokus på de områder, hvor jeg er svag og kunne blive bedre. Men der, hvor jeg tror, økologiløft vil have sin store værdi, det er hvor, det er virksomhederne, som går ind og siger: -  Vi vil gerne have mærket på, fordi det betyder, at vi kan brande vores landmænd, som nogen, der både er fremme i skoene, og som vil være med til at udvikle økologi, siger Jens Krogh.

Følg med på okologi.dk

Henover forår, sommer og efteråret 2018 testes ØkologiLØFT-modellen på Kroghsminde og hos en lille håndfuld andre økologiske landbrug rundt om i Danmark med forskellige produktionsgrene. Du kan i ord og levende billeder følge bedrifterne henover testperioden på okologi.dk, hvor du også kan læse mere om detaljerne i ØkologiLØFT. Se blandt andet hvad de økologiske forbrugere siger om idéen og konceptet i en undersøgelse fra Epinion.

I efteråret inviterer Økologisk Landsforening til en række regionale møder, hvor erfaringerne og resultaterne af disse tests samt ØkologiLØFT-modellen i sin helhed er i fokus. Målet er, at varer fra ØkologiLØFT-gårdene i løbet af 2019 vil kunne bære et ØkologiLØFT-diplom.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.