Stort fælles økologiudspil skal holde Danmark i front

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening har dannet fælles front i håbet om at skabe mere og bedre økologi i Danmark.
Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer ønsker i et nyt fælles udspil bl.a. midler til økologiforskningen og mere fokus på afsætning. Foto: Colourbox

Trods uenigheder på nogle områder har Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer fundet fælles fodslag i kampen for endnu mere økologi i Danmark. De to organisationer har netop lanceret et fælles udspil - ’Økologi 2021 - Sammen om udviklingen’ - der indeholder 12 politiske initiativer under fire indsatsområder: økologisk viden- og kompetenceløft, recirkulering af næringsstoffer, markedsfremme nationalt og internationalt samt gode vilkår for økologiske landmænd. Det oplyser foreningerne i en pressemeddelelse.

- Økologi er en af dansk landbrugs styrkepositioner, og der står respekt i landbruget om økologiske kollegaers håndværk i mark og stald. Flere landmænd lægger om til økologi i Danmark, og i Landbrug & Fødevarer ønsker vi at skabe gode vilkår, så de får succes med økologi. Vi har fundet sammen med Økologisk Landsforening om en række tiltag, der gør det muligt, siger Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Helle Borup Friberg, der er administrerende direktør i Økologisk Landsforening, supplerer:

- Til trods for at vi er to organisationer, der ser forskelligt på andre sager, peger vi her sammen på en række politiske handlinger og investeringer, som vil skabe ny viden, nye løsninger og nye markeder til glæde for økologer og samfundet. Og vi vil arbejde sammen om at nå i mål med dem.

Behov for større klimaindsats

Helle Borup Friberg forklarer, at der er mange ambitioner inden for økologien, som landmændene ikke er i mål med endnu.

- Ikke mindst på klimaområdet, hvor vi ønsker at bidrage meget mere til klimaindsatsen, tilføjer hun.

Det første indsatsområde i udspillet er forslag. der skal øge viden- og kompetenceniveauet. Organisationerne ønsker, at politikerne sikrer minimum 40 mio. kr. årligt til økologiforskningen allerede fra 2019 til og med 2021. Endvidere ønsker de, at der afsættes statslige midler til at supplere den faste bevilling under Fonden for Økologisk Landbrug fra 10 mio. kr. til 20 mio. kr. om året. Organisationerne vil også arbejde for bedre muligheder for finansiering af økologisk forsøgs- og avlsarbejde.

- Forskning bliver afgørende for udvikling af økologi og det økologiske håndværk, og vi ser det som helt centralt, at der bliver sikret bevillinger til området fremadrettet. Danmark bør være helt i front med økologiforskning, siger Karen Hækkerup.

Recirkulering af næringsstoffer

Det andet indsatsområde i udspillet handler om recirkuleringen af næringsstoffer, og et af forslagene er at etablere incitamenter til et input­baseret tilskud for biogasanlæg, som anvender grønmasse, kildesorteret husholdningsaffald og restprodukter, der er tilladt i økologiske anlæg.

Det tredje indsatsområde handler om at fremme det økologiske marked både nationalt og internationalt. Her foreslår organisationerne bl.a., at der afsættes 40 mio. kr. årligt til økologisk eksportfremme og national afsætning, og at de nuværende bevillinger suppleres med 10 mio. kr. i 2019, 20 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr. i 2021. Desuden ønsker de krav i økologireglerne, som styrker klima- og naturindsatsen.

Bedre vilkår for økologer

Det fjerde og sidste indsatsområde i udspillet vedrører vilkårene for økologiske landmænd. Bl.a. ønsker foreningerne, at økologerne kan få udbetalt deres tilskud uden det, de betegner som urimelige forsinkelser, at der afsættes de nødvendige midler til økologisk omlægnings- og arealtilskud i 2020, samtidig med at eksisterende og nye økologer ligestilles med hensyn til omlægningstilskud.

Derudover ytres der ønske om en dialoggruppe i Miljø- og Fødevareministeriet om miljøregulering i relation til økologi. Indsatsen skal sikre, at økologer reguleres med udgangspunkt i de økologiske principper, og at den generelle miljøregulering ”ikke har utilsigtede, negative konsekvenser for økologien”, som der står.

Husk at fortælle, at Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.

Læs mere i Økologi & Erhverv nr. 633