Medlemsbetingelser

Indmeldelse og kontakt

Indmeldelse sker via formular på www.okologi.dk, og kommunikation vil fortrinsvis ske via email. Når du tegner et medlemskab, giver du således samtykke til, at vi må kontakte dig pr. e-mail.

Betaling

Når du tegner et medlemskab og indgår en betalingsaftale med Økologisk Landsforening, accepterer du dermed, at Økologisk Landsforening bruger BetalingsService til at iværksætte løbende betalinger fra din konto. Dette fortsætter løbende frem til medlemskabet opsiges.

Kun personer over 18 år kan tegne et medlemskab.

Øko-ven

Ved oprettelsen af et Øko-venskab vælger du, om du ønsker at betale kontingent som et månedligt beløb eller et årligt beløb. Første betaling sker i forbindelse med indmelding. Hvis du vælger et månedsbetalt Øko-venskab, skal efterfølgende betalinger ske via BetalingsService. Det er ikke muligt at tegne et månedsbetalt Øko-venskab uden tilmelding til BetalingsService.

Personligt medlem

Ved oprettelsen af et personligt medlemskab vælger du, om du ønsker at betale kontingent som et kvartalsbetalt beløb eller et årligt beløb. Første betaling sker i forbindelse med indmelding. Hvis du vælger et kvartalsbetalt personligt medlemskab, skal efterfølgende betalinger ske via BetalingsService. Det er ikke muligt at tegne et kvartalsbetalt personligt medlemskab uden tilmelding til BetalingsService.

Landmand

Ved oprettelsen af et landmandsmedlemskab, sker betaling af første kontingentperiode i forbindelse med indmeldelse. Du vil automatisk modtage en opkrævning for efterfølgende kontingentperioder hvert år i december.

Kun personer over 18 år med et økologiautorisationsnummer kan tegne et landmandsmedlemskab. Dog kan du godt blive landmandsmedlem, hvis din bedrift er under omlægning til økologi.

Indgåelse af medlemskab og kvittering

Når du opretter et medlemskab, indgår du aftalen med Økologisk Landsforening, CVR-nr. 13038139, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj, tlf. 87 32 27 00. Når du har udfyldt indmeldelsesformularen korrekt, modtager du automatisk en bekræftelses-e-mail.

Når du er blevet oprettet i vores medlemssystem, modtager du en e-mail med dit medlemsnummer samt information om tilmelding til betalingsservice. Samtidig vil der blive afsendt et velkomstbrev med posten.

Du får

Som Øko-ven modtager du fire gange årligt Magasinet Økologisk og får medlemsrabat i Økologisk Landsforenings webshop.

Som personligt medlem modtager du fire gange årligt magasinet Økologisk, avisen Økologi Landbrug 11 gange om året og får medlemsrabat i Økologisk Landsforenings webshop. Med et personligt medlemskab har du stemmeret på Økologisk Landsforenings årlige generalforsamling.

Som landmandsmedlem modtager du fire gange årligt magasinet Økologisk, avisen Økologisk Landbrug 11 gange om året og får medlemsrabat i Økologisk Landsforenings webshop. Med et landmandsmedlemskab har du stemmeret på Økologisk Landsforenings årlige generalforsamling.

Priser

Se aktuelle priser på tilmeldingssiden.

Opsigelse og fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret efter indbetaling til medlemskab. Derefter refunderes hele eller dele af kontingentet ikke trods evt. udmeldelse i løbet af perioden, hvor kontingentet gælder. Udmeldelse kan ske til sekretariatet pr. e-mail (info@okologi.dk) eller pr. brev, og der vil derefter ikke blive opkrævet kontingent for en ny periode.

Opsigelse skal ske skriftligt og gælder fra modtagelsesøjeblikket. Vi sender en bekræftelse på opsigelsen snarest herefter pr. e-mail. Der sendes ikke bekræftelse pr. brev.

Du er til hver en tid velkommen til at oprette dig som medlem igen.

Spørgsmål og hjælp

Har du spørgsmål til medlemskab eller på anden måde brug for hjælp i forbindelse med oprettelse af medlemskab, så send en e-mail til info@okologi.dk.