Spørgsmål og svar

Her kan du læse spørgsmål og svar om den økonomiske redningsplan.

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive publiceret løbende her på siden.
Foreningens reviderede budget 2018 kan ses her.

 

Spørgsmål

Hvor kan jeg finde Økologisk Landsforenings reviderede budget?

Svar

Foreningens reviderede budget 2018 kan ses her.

 

Spørgsmål

Jeg har lige meldt mig ind for 2-3 måneder siden. Jeg vil gerne støtte, men synes det er temmelig drastisk med dobbelt kontingent, efter reelt set kun at have modtaget tre numre af medlemsbladet. Foreslå mig lige en alternativ støttemulighed!

Svar

Tusind tak for hurtig respons, og fordi du vil bakke op om foreningen. Det glæder os meget. Du kan læse mere om betalingsmulighederne her.  Vi har lige lanceret kampagnen, hvorfor link til hvert enkelt betalingsalternativ endnu ikke er aktivt, men det bliver de medio næste uge. Jeg håber, du vil have tålmodighed med os indtil da.

 

Spørgsmål/Kommentar

Jeg vil betale et ekstra kontingent med glæde, Økologisk landsforening gør et meget dygtigt arbejde som vi ikke kan være foruden. Jeg er også meget glad for Sybille Kyed‘s arbejde for at vi forhåbentlig får kontrollen / og det Veterinære Sundhedsråds holdning til udegående kvæg om vinteren til at passe med lovgivningen og Kvæget.

Svar

Tusind tak for din opbakning og rosende ord! Det glæder os rigtig meget.

 

Spørgsmål

Hvor mange pct. af alle økologer er medlem i økologisk landsforening? Er der ikke mulighed for at få flere med til at betale.

Svar

Økologisk Landsforening har godt 900 landmandsmedlemmer ud af i alt godt 3.000 registrerede økologer. Det er ikke alle, vi regner med at kunne tiltrække, da mange økologiske landbrug er deltids eller mindre brug, men det er vores ambition at hæve medlemstallet blandt økologiske landmænd væsentligt i fremtiden.

 

Spørgsmål

For at jeg skal kunne bidrage ekstra har jeg behov for at vide hvor meget der er skiftet ud i bestyrelse og ledelse, et underskud på 2,2 mill. er ikke bare lige noget der er ok for mig

Svar
På årets generalforsamling blev Brian Nybo, adm. direktør for Aurion og repræsentant for vores virksomhedsmedlemmer, indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem. I ledergruppen er der sket en række ændringer siden Helle Borup Friberg tiltrådte som ny adm. direktør i efteråret. Vi har ansat ny økonomichef, ny projekt- og HR-chef og er i gang med at ansætte en ny landbrugschef. Når det nye ledelsesteam er på plads, vil over halvdelen af ledergruppen således bestå af nye kræfter.

Det er vigtigt at understrege, at vi betragter sidste års resultat som dybt utilfredsstillende. Vi arbejder derfor på at få godkendt et budget for indeværende år, der er i balance, og er i gang med at implementere en ny løbende økonomistyring og projektopfølgning, der sammen med samlede besparelser på ca. 2 mio. DKK vil sikre, at vi fremadrettet ikke bliver overraskede af negative resultater. På mellemlangt sigt dvs. allerede fra 2019 er opgaven at ændre foreningens forretningsmodel ved opbygning af et kommercielt forretningsområde, der skal sikre en stabil indtjening og samtidig fungere som generel sikkerhed for foreningens øvrige aktiviteter.

 

Spørgsmål

At vi står sammen er vigtig, men ansvarlighed er ligeså vigtig, ikke mindst når det gælder økologi men også når det gælder økonomi og styring af samme.

Som freelance bogholder for en del mindre og mellemstore virksomheder, undrer det mig rigtig meget at man i jeres ledelse kører uden opfølgning af jeres økonomi og dermed ikke får slået bremsen i. Som minimun følger man sin økonomi kvartalsvis, og da ville man allerede i midt april have set den første tendens, hvilket for de fleste havde fået ledelsen til at følge økonomien månedsvis i den efterfølgende kvartal. Jeg kan forstå at forklaringen er dårlig IT system, men for mig en ikke særlig anvendelig forklaring, det burde netop få ledelsen til at finde kuglerammen frem, eller et andet hjælpemiddel, og et dårlig IT system havde man vel også været bekendt med i årets begyndelse.

Det vil jeg gerne høre en forklaring på.

Og dernæst hvad har man gjort helt specifikt for at undgå samme situation i 2018?

Svar

Det er vigtigt at understrege, at vi betragter sidste års resultat som dybt utilfredsstillende. Du har ret i, at et utilstrækkeligt IT-system ikke i sig selv er en plausibel forklaring på situationen. Det er en væsentlig faktor, men andre elementer spiller ind, som f.eks. at der i organisationen ikke har været tradition for en tæt løbende opfølgning på projektporteføljen, der udgør over 80% af foreningens aktiviteter. Bestyrelsen har på baggrund af sidste års resultat godkendt en forretningsplan for 2018, der indebærer en væsentlig professionalisering af foreningens drift. En plan der vil blive implementeret i hele organisationen af et ledelsesteam, der består af nye kræfter både på økonomifunktionen, projektstyring og landbrugsområdet.

Vi arbejder på at få godkendt et budget for indeværende år, der er i balance, og er i gang med at implementere en ny løbende økonomistyring og projektopfølgning, der sammen med samlede besparelser på 2 mio. DKK i forhold til 2017 vil sikre, at vi fremadrettet ikke bliver overraskede af negative resultater. På mellemlangt sigt, dvs. fra 2019, er opgaven at ændre foreningens forretningsmodel ved opbygning af et kommercielt forretningsområde, der skal sikre en stabil indtjening og samtidig fungere som generel sikkerhed for foreningens øvrige aktiviteter.

 

Spørgsmål

Vi er en nystartet virksomhed, og vi har selv store økonomiske udfordringer.

Vi er glade for vort medlemsskab af ØLF, men vi er stadig der hvor vi kæmper for at have til lønningerne hver måned. Derfor vil jeg gerne undlade at betale dette ekstra bidrag selvom det er til en god sag!

Mit spørgsmål er derfor, er det frivilligt, eller vil vi blive udmeldt af ØLF hvis vi ikke betaler?

Vil vi blive betragtet som uønsket hvis vi ikke betaler - vil Jeres ansatte vende os ryggen?

Jeg håber I vinder Jeres kamp og vil finde det format hvor I kommer videre med Jeres arbejde.

Svar

Det dobbelte kontingent er en frivillig indbetaling. Vi respekterer selvfølgelig dit valg, og fortsætter arbejdet for mere og bedre økologi til glæde for alle vore medlemmer.

 

Spørgsmål

Hvorfor kan afskrivningerne i Budget 2018 pludselig reduceres med 62 %? Er det regnskabsteknisk el. har man afhændet aktiver?

Svar fra økonomichef Sara Funch:

Aktiverne er fuldt ud afskrevet i regnskabsåret 2018, og slutafskrivningen på aktiverne er mindre end tidligere års afskrivninger. Aktiverne er ikke afhændet.

 

Spørgsmål til Budget 2018

Hvad er det der får salgsindtægterne i Budget 2018 til at stige med over 1 mill. - med lavere vareforbrug.

Svar fra økonomichef Sara Funch:

Salgsindtægterne stiger som følge af et stigende salg af overskudstimer til rådgivning samt en stigning i salget af deltagergebyr og aktivitetsdeltagelse på projekter. Deltagergebyr og aktivitetsdeltagelse på projekter er salgsindtægter, der skal dække egenfinansiering i de projekter, der har krav om egenfinansiering. Omkostningerne er ikke vareforbrug, men projektomkostninger og lønninger.  

 

Spørgsmål

Stigningen i renter  i Budget 2018 - er det underskuddet fra forrige år, der er blevet finansieret ?

Svar fra økonomichef Sara Funch:

Stigningen i renteomkostninger er primært et resultat af en negativ pengeforskydning i et af vores store projekter, hvor omkostningerne forfalder i op til et år, før vi modtager aktivitetstilskud fra fonden.