Ordinær generalforsamling

Cover

Der afholdes ordinær generalforsamling d. 5. marts 2021. På grund af de gældende forsamlingsrestriktioner for at begrænse spredning af Coronavirus bliver generalforsamlingen afviklet online. Nærmere detaljer om afviklingen følger.

Program

Se programmet for den ordinære generalforsamling i Økologisk Landsforening her.

Se program

Hvem kan deltage?

Alle, der tilmelder sig arrangementet den 5. marts 2021, er velkomne. Tilmelding er krævet senest 3. marts for at blive registeret som deltager, få adgang til generalforsamlingen og være sikret mulighed for at kunne stemme. Ligeledes er tilmelding krævet til dialogmøder og fagudvalgenes årsmøder, senest senest to dage før, møderne afholdes.

Tilmeld dig her

Stemmeret

Stemmeret til generalforsamlingen kræver medlemskab af Økologisk Landsforening efter reglerne i vedtægternes §4. Alle medlemstyper har stemmeret. Øko-ven regnes i denne sammenhæng ikke som et medlemskab. Medlemskontingentet skal være betalt. Deltagere, der ikke har betalt rettidigt, kan blive afkrævet kvittering/dokumentation for betalingen for at få udleveret adgangskoder til afstemningsmodulet.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt, og det er kun muligt at repræsentere ét medlemskab.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 13 medlemmer. De 12 vælges direkte på generalforsamlingen; der vælges seks medlemmer hvert år for en toårig periode. Ydermere skal vælges to suppleanter for et år.

Den 13. bestyrelsespost er medarbejderrepræsentantens.

Alle personlige medlemmer eller erhvervsmedlemmer (Landmandsmedlemmer, Virksomhedsmedlemmer, Professionelle køkkener, Tilknyttet erhverv) er valgbare (jf. definitionerne i vedtægternes §4). Ved personvalg benyttes prioriteringsmetoden.

Forslag til kandidater skal indgives skriftligt. I foreningen praktiseres det således, at der opstilles en tavle, som kandidaters navne skrives på frem til dagsordenens punkt seks.

Kandidat til bestyrelse/repræsentantskab?

I, der ønsker at stille op til bestyrelsen i Økologisk Landsforening i 2021, har mulighed for at skrive en præsentation af jer selv til avisen Økologisk Landbrug og nyhedssiden Økologisk Nu, hvori I redegør for, hvordan I kan bidrage til Økologisk Landsforenings arbejde med den grønne omstilling og målsætningen om 30 pct. økologi i 2030. Præsentationen sendes via e-mail til til hhk@okologi.dk og cuh@okologi.dk.

Krav til præsentationen

  • Længe: Maksimalt 1.500 anslag. Redaktionen forbeholder sig retten til at skære i tekster, der overskrider det maksimale antal tegn.
  • Billede: Et digitalt portrætfoto i høj opløsning.
  • Deadline: Mandag den 15. februar kl. 09.00 for at få præsentationen bragt i avisen Økologisk Landbrug. Indlæg sendt efter deadline til avisen kan stadig bringes på Økologisk Nu, men når ikke med i avisen.

NB! I år er der det forbehold, at der bliver stillet forslag til generalforsamlingen om en ny demokratisk struktur i foreningen med etablering af et repræsentantskab. Hvis forslaget vedtages, ændres foreningens struktur, så kandidater i første omgang stiller op til repræsentantskabet og derefter vælges til bestyrelsen. Hvis forslaget ikke vedtages, vil vi følge den nuværende model, og kandidater stiller som vanligt op direkte til bestyrelsen. Vi vil derfor bede kandidater nævne i e-mailen med præsentation, om der kun er ønske om at stille op efter den nuværende model og trækker kandidaturet, hvis forslaget om en ny struktur vedtages. Fremgår dette ikke i e-mailen antages det, at der stilles op uanset om forslaget om ny demokratisk struktur vedtages eller ej.

Materiale

Se bilag nederst på siden under programmet for den ordinære generalforsamling. Vi henviser til selv at printe eller at tilgå materialerne via pc, Ipad eller telefon. Under mødet vil det omtalte materiale blive delt og gjort tilgængeligt for deltagerne.

Forslag til generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt senest den 22. januar til cuh@okologi.dk.

Forslag til strategiske indsatsområder skal afleveres i et særligt skema, som du kan downloade her. Udfyld skemaet og send det til cuh@okologi.dk senest 22. januar.

Forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Særligt vedr. valg til bestyrelsen 2021

Bemærk, at Økologisk Landsforenings bestyrelse i 2021 stiller forslag om ny demokratisk struktur på den ordinære generalforsamling. Såfremt dette vedtages, bliver nedenstående ikke gennemført som beskrevet nedenfor, men som beskrevet i vedtægtsforslaget.

Hvis forslaget ikke vedtaget, gennemføres nedenstående:

Bestyrelsen består af 13 medlemmer. De 12 vælges direkte på generalforsamlingen, således at der vælges seks medlemmer hvert år for en toårig periode. Ydermere skal vælges to suppleanter for et år. Den 13. bestyrelsespost er medarbejderrepræsentantens.

Alle personlige medlemmer eller erhvervsmedlemmer (Landmandsmedlemmer, Virksomhedsmedlemmer, Professionelle køkkener, Tilknyttede erhverv) er valgbare (jf. definitionerne i vedtægternes §4). Ved personvalg benyttes prioriteringsmetoden.

Forslag til kandidater stilles skriftligt.

På valg i 2021 er:

  • Per Kølster
  • Preben Lauridsen (genopstiller ikke)
  • Tina Unger
  • Martha Marie Jensen
  • Karsten Kjærgaard
  • Laust Stenger

Ydermere ønsker Brian Nybo at udtræde, hvorfor der også skal vælges et bestyrelsesmedlem for et år.

Stor tak til vores sponsorer

Sponsor Cover
Luk (Esc)