Program for den ordinære generalforsamling

Cover

Generalforsamlingen 2021 afholdes online og starter kl. 09.30. Det er muligt at koble op og sikre, at onlineforbindelsen virker, fra kl. 08.30.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab
 4. Behandling af indkomne forslag (frist for indsendelse af forslag 22/1 2021). Bestyrelsen stiller forslag om ny demokratisk struktur samt vedtægtsændringer. Såfremt dette forslag vedtages som foreslået, bortfalder dagsordens punkt 6 – 8.
 5. Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår
 6. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Eventuelt valg af formand
 8. Eventuelt valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Sammen om at nå 30%

Kl. 15.00 – 16.00: Sammen om at nå 30% økologi i 2030.

Efter generalforsamling afholdes online paneldebat. Økologisk Landsforening fylder 40 år i år og er primus motor bag den vækst og udvikling i økologien, som har givet økologien dansk styrkeposition og gjort Danmark til verdensmester i økologi. Vi vil fejre jubilæet i økologernes ånd med fokus på innovation.

Vi har sat os som mål, at 30% af Danmarks landbrugsareal og 30% af det danske fødevareforbrug skal være økologisk i 2030. Det er en ambitiøs målsætning, der kræver nytænkning, nye betydelige indsatser på tværs af fødevarekæden og adfærdsændringer. Efter de første 40 år fylder økologien i dag under 12% af arealet og 15% af forbruget. Så vi har travlt!

Coronakrisen har vist os, at vi som samfund kan gennemføre meget store forandringer, når vi skal – og vi er nysgerrige på, hvordan vi sikrer den samme omstillingsparathed, når det gælder klimakrisen og biodiversitetskrisen, som begge truer kommende generationers liv på jorden. Det vil vi gerne invitere et panel til at debattere og udfordre os på.

Anders Morgenthaler har sagt ja til at moderere debatten, og herudover har vi fået tilsagn fra en række paneldeltagere:

 • Poul Johannes Pedersen, direktør, Thise Mejeri
 • Anne-Birgitte Agger, direktør, Hotel- og Restaurantskolen
 • Anne Skare, Futurist
 • Esther Kjeldahl, Klimaaktivist
 • Afsluttende kommentar ved Per Kølster, Økologisk Landsforening

Materialer

Vedr. pkt. 3., regnskab:

Vedr. pkt. 4., forslag:

Vedr. pkt. 5., budget:

Film

Forslag om ny demokratisk struktur v/bestyrelsesmedlem Maj Toppenberg:

Forslag om ny demokratisk struktur v/bestyrelsesmedlem Preben Lauridsen:

Forslag om ny demokratisk struktur v/bestyrelsesmedlem Rune Sørensen:

Stor tak til vores sponsorer:

Sponsor Cover
Luk (Esc)