Foreningens nye repræsentantskab

Demokratiskstruktur Outline

Det nye repræsentantskab vil bestå af i alt 29 personer, som er udpeget og valgt ud fra følgende principper:

 • 10 medlemmer er udpeget af Økologisk Landsforenings 10 fagudvalg forud for Generalforsamlingen
 • 12 medlemmer vælges af Økologisk Landsforenings 4 medlemsgrupper : Virksomheder, Professionelle Køkkener, Landmænd og Personlige medlemmer. Der skal dermed vælges 3 kandidater fra hver medlemsgruppe. Der afholdes valgmøder for alle medlemsgrupper i januar og valghandling i starten af februar – se repræsentantskabets datoplan nedenfor.
 • 6 medlemmer vælges på Økologisk Landsforenings Generalforsamling. Her har alle medlemsgrupper mulighed for, at stille op.
 • Det 29. medlem er repræsentantskabets forperson, og er ligeledes hele foreningens forperson. Denne vælges på Generalforsamlingen d. 3 marts 2023.

Når de 29 pladser i repræsentantskabet er besat, skal der efterfølgende konstitueres en bestyrelse. Bestyrelsen består af foreningens forperson og 4 medlemmer fra repræsentantskabet. Derudover kan bestyrelsen foreslå to yderligere bestyrelsesmedlemmer, som kan sikre en kompetence dygtig bestyrelse. Disse to eksterne medlemmer skal godkendes af repræsentantskabet.

Arbejdsfordeling mellem repræsentantskab og bestyrelsen

Med det nye repræsentantskab forsøger vi i Økologisk Landsforening at bringe medlemmerne endnu tættere sammen, så vi sammen kan sætte retningen for udviklingen af økologien i Danmark. Arbejdsfordelingen mellem repræsentantskabet og bestyrelsen kan ses ud fra følgende perspektiv:

Repræsentantskabets opgaver er blandt andet følgende:

 • At sætte den overordnede politiske retning for Økologisk Landsforening og at følge op på implementeringen af vedtagne politiske mærkesager under hensyntagen til mission og vision som besluttet på generalforsamlingen
 • At udpege bestyrelsesmedlemmer blandt repræsentantskabets medlemmer ud fra de nødvendige og relevante bestyrelsesfaglige kompetencer
 • At godkende og udpege 1-2 eksterne bestyrelsesmedlemmer (dvs. en person, der ikke er medlem af repræsentantskabet), i det tilfælde bestyrelsen indstiller hertil ud fra et samlet kompetence behov
 • At sikre en bred interessevaretagelse på tværs af medlemsgrupperne
 • Strategisk at fremme medlemskab for alle medlemsgrupper

Repræsentantskabet vil årligt afholde to heldagsmøder. Derudover kan der komme enkelte virtuelle møder, hvis der skulle opstå ekstraordinære sager, som repræsentantskabet bør tage stilling til.

Bestyrelsen konstitueres på baggrund af repræsentantskabet, og har blandt andet følgende opgaver:

 • At sætte strategisk retning for Økologisk Landsforening og følge op på implementeringen af vedtagne strategiske indsatsområder under hensyntagen til mission og vision besluttet på generalforsamlingen
 • At sikre, at foreningens politiske handlingsplan gennemføres
 • At fastlægge medlemsbidrag, føre løbende tilsyn med den økonomiske udvikling samt sikre risikostyring
 • At ansætte og afskedige den øverste ansatte leder samt sikre en fornuftig daglig ledelse af foreningen
 • At foranledige afholdelse af generalforsamling, herunder aflægge beretning og indstille årsregnskab og aktuelt budget til godkendelse samt orientere om det aktuelle budget
 • At indstille en ekstern revisor til valg på den ordinære generalforsamling
 • At foranledige den nødvendige repræsentation i bestyrelser, udvalg, råd mv.at indstille 1 eller 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer (dvs. en person, der ikke er medlem af repræsentantskabet) ud fra et samlet kompetence behov, til repræsentantskabets godkendelse.

Bestyrelsen vil årligt afholde 5 heldagsmøder. Derfor skal man som medlem af bestyrelsen som minimum afsætte 7 hele dage om året, da man som medlem af bestyrelsen ligeledes skal deltage i repræsentantskabets møder.

Lyder repræsentantskabet som noget for dig, men er du stadig lidt i tvivl om, hvordan du bedst præsenterer dig selv? Så kan du med fordel læse valgguiden, som giver dig lidt inspiration til, hvordan du kan lave en god præsentation frem mod de kommende valgmøder. Derudover kan du se en samlet datoplan for repræsentantskabet. Se mere på de forskellige links herunder.

Det nye repræsentantskab bliver hjertet i vores demokratiske struktur. Det er her vi skaber og i samarbejde med bestyrelsen beslutter, den politik der skaber morgendagens økologi og den bæredygtige fremtid vi alle arbejder for. Som repræsentant får man en helt unik mulighed for styrke fundamentet i det økologiske fællesskab og åbne det for de nye ideer og kræfter, der er helt essentielle, for at vi til stadighed kan udvikle økologien til fremtiden.
- Forperson Louise Køster
Luk (Esc)