Høringssvar til udkast til ændringsbekendtgørelse om Økologisk Arealtilskud for 2023 under LDP - Journalnummer 22-0120-000013

12. januar 2023

  • 1 pkt.4:

Det er positivt at kravet om afgræsset til under 40 cm udgår.

Perioden inden for hvilken der skal have været aktivitet på græsarealer med slæt, afgræsning eller slæt og afgrænsning - 1. juni til den 15. september - bør udvides til til 25. oktober, så den er sammenfaldende med reglerne for Grundbetaling. Det er uhensigtsmæssigt med forskellige datoer, da det øger kompleksiteten og giver risiko for overtrædelser.

  • 1 pkt.5:

6) Der er beliggende indenfor de 2 meter bræmmer, der gælder efter § 69 i lov om vandløb.

Med GLM 4 kravet er bredden på bræmmer forøget til 3 meter. Økologisk Landsforening antager, at ØA- tilsagnet under LDP ikke reduceres som følge af denne udvidelse.

  • 1 pkt.6:

Økologisk Landsforening erfarer, at

  • 3-meter bræmmer under GLM4 ikke kan ikke få ØA-bio.
  • Brak får ØA-bio-basis.
  • Småbiotoper får ØA-bio-basis og tillæg
  • Markkrat får ikke ØA-bio

Økologisk Landsforening efterlyser forenkling, så adgang til ØA under LDP og som ØA-bio kan tildeles alle GLM arealer.

Den nuværende situation er helt uoverskuelig.

  • 1 pkt.7:

Det er positivt, at der er skabt mulighed for at søge de to bio-ordninger Biodiversitet og bæredygtighed henholdsvis Ekstensivering med slæt til arealer med tilsagn om økologisk arealtilskud. Det er imidlertid vigtigt, at der sikres fleksibilitet ift. de administrative procedurer omkring den fortsatte indberetning af tilsagn.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)