Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om Økologisk Arealstøtte (Bioordning) - Journalnummer 22-29135-000003

12. januar 2023

Økologisk Landsforening efterlyser forenkling, således at alle arealer der skal opfylde GLM krav kan få Økologisk Arealstøtte. Det er uforklarligt hvorfor bræmmer, der er udlagt for, at opfylde GLM 4 kravet ikke kan få ØA, mens bræmmer og småbiotoper, der er udlagt for at opfylde GLM 8 kravet kan få støtte. For at komplicere det yderligere, vil bræmmer der er udlagt under GLM 4 jo kunne bruges til at opfylde GLM 8 kravet. I det tilfælde, vil de så kunne få ØA…

Følgende følger af det udsendte, det er svært at se den lige linie i det:

  • 3-meter bræmmer under GLM4 kan ikke få ØA-bio.
  • Brak får ØA-bio-basis.
  • Småbiotoper og bræmmer får ØA-bio-basis og tillæg
  • Markkrat får ikke ØA-bio

Det er i forvejen udfordrende at skulle skelne på, om noget er en småbiotop eller et markkrat. Et markkrat er i alm. opfattelse en småbiotop.

  • 11 pkt. 6 Omlægningstillæg

Økologisk Landsforening finder det vigtigt at stille krav om, at arealet skal have været drevet uden certificering, de forudgående mindst 5 år.

  • 12. Omlægningstillæg

Det er positivt, at der er krav om økologisk drift i de tre efterfølgende kalenderår, men det er ikke klart, om man i særlige tilfælde pga. force majeure f.eks. dødsfald eller lignende kan undgå krav om tilbagebetaling, hvis det ikke er muligt at opfylde kravet.

  • 12 stk. 2

Det kan være fornuftigt, at der gives plads til at en del af arealet ophører med at være økologisk drevet. Økologisk Landsforening mener dog, at der er voldsomt, at åbne op for, at det er 20% af arealet. Det inviterer til, at tage arealer ud til kemisk ukrudtsbekæmpelse i et omfang, så det kan få karakter af spekulation.

  • 15 Frugt/bær tillæg

Økologisk Landsforening mener at der skal stilles krav om at der anvendes podede valnødde og kastanjetræer. Producenten må gerne selv pode træerne. Derved overkommes evt. problemer med at få fat på podede træer.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)