Høringssvar til forslag til den Europæiske grønne pagt

13. januar 2020

Økologisk Landsforening bakker op om EU kommissionens forslag om at tillade nedsat moms på økologisk frugt og grønt, som en del af en skattereform, der skal fremme grøn omstilling.

Høringssvar til
NOTAT TIL § 2-udvalget (landbrug), § 5-udvalget (fiskeri), Den Nationale Komité for Landbrugsdyr og Det Rådgivende Fødevareudvalgs EU-underudvalg
om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget om den europæiske grønne pagt
KOM (2019)640

Økologisk Landsforening vil gerne supplere de kommentarer, der er gengivet i notatet med en opbakning til anbefalingen i Kommissionen udkast til en europæisk grøn pagt om, at medlemsstaterne kan gøre målrettet brug af momssatser, der afspejler højere miljøambitioner, f.eks. i form af støtte til økologisk frugt og grønt.

Økologisk Landsforening mener der er et grundlæggende behov for at internaliserer samtlige produktionsomkostninger i produkterne. Det er en forudsætning for, at markedet kan trække en grøn omstilling.

Økologisk Landsforening mener derfor også, at det er meget positivt, at kommissionen lægger op til, at der skal laves en skattereform, der skaber de rette incitamenter til bæredygtig adfærd hos producenter, brugere og forbrugere, og at støtten til fossile brændsler skal fjernes.

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)