Høringssvar til bekendtgørelse om gebyrer for optagelse på sortsliste mm

13. marts 2020

Økologisk Landsforening har indsendt høringssvar om gebyrer for at få optaget sorter på sortslisten mm. Foreningen mener ikke der bør være forskel på gebyret for at få værdiafprøvet økologiske og konventionelle sorter. Økologisk Landsforening mener heller ikke, at det er brugerne af bevaringssorterne der skal have udgifter til kontrol af disse, idet det er sortsejerne af de kommercielle sorter, der har en økonomisk interesse i kontrollen og ikke brugerne af bevaringssorter.

Høring over udkast til gebyrbekendtgørelse vedrørende sortslisteoptagelse, plantenyhedsbeskyttelse og certificering af planteformeringsmateriale, j.nr. 20-1231-000001.

Økologisk Landsforening konstaterer, at det med de fremlagte gebyrer vil være dyrere at få værdiafprøvet en økologisk sort end en konventionel sort. Det sender et uheldigt signal og burde ikke være nødvendigt, når gebyrforskellen trods alt er lille.

Det fremgår, at der også pålægges gebyr for anmeldelse og opretholdelse af bevaringssorter og hobbysorter. Hvis man af politiske grunde ønsker at lovliggøre dyrkning af de bevaringsværdige sorter, så er pålæggelse af gebyrer ikke hensigtsmæssig. Kontrollen er ikke indført af hensyn til brugerne af bevaringssorter, men af hensyn til sortejerne af kommercielle sorter. Det bør derfor være Staten eller sortsejerne af kommercielle sorter, der påtage sig udgiften til kontrol af bevaringssorter, da brugerne af bevaringssorter ikke har nogen økonomisk interesse i kontrolsystemet.

Bekendtgørelsen nævner ikke heterogent plantemateriale. Økologisk Landsforening antager, at det betyder, at der ikke opkræves gebyr for dette materiale.

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)