Høringssvar til udkast til ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse j.nr. 2021-5753

25. maj 2022

Økologisk Landsforening takker for muligheder for at indgive høringssvar.
Økologisk Landsforening er glade for, at Fødevareministeriet nu imødekommer ønske om kunne anvende forædlede organiske gødningstyper i efteråret med samme restriktioner som er gældende for kunstgødning.
Vi vil dog gerne fastholde vores ønske fra vores høringssvar til udkast til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen forud for planperioden 2020/2021, j.nr. 2021-757 fra den 21. maj 20211 med hensyn til muligheden for at udbringe fast husdyrgødning i samme periode, som nu imødekommes for forædlede organiske gødningstyper.

Derfor findes nedenfor en kopi af tekst til benævnt høringssvar fra 2021, da vi mener, problemstillingen stadig er gældende for økologerne, og vores argumenter for at åbne op for brugen af fast husdyrgødning derfor også fortsat er relevante:

”Økologisk Landsforening vil gerne anføre, at ændringerne af lukkeperioden for udbringning af fast husdyrgødning er meget indgribende for økologer. Dybstrøelse udgør en større andel af den udbragte gødning hos økologer end hos de konventionelle landmænd, og økologer har ikke adgang til kunstgødning. Økologerne, der bruger dybstrøelse i praksis, bliver udelukket fra at udbringe fast husdyrgødning til deres vintersædsmarker. Det er meget uheldigt, da fast husdyrgødning har mange fordele i forhold til at skabe og vedligeholde en frugtbarjord rig på jordbundsflora og-fauna og en god kulstoflagrende evne, samt modstandskraft overfor erosion betinget af vind og vand.

Forslaget giver adgang til at udbringe fast husdyrgødning mellem høst og 1. september såfremt, der etableres raps, græs, vinterkorn og visse grøngødningsafgrøder, hvis afgrøden er sået senest den 1. september. Det er en meget stor opstramning sammenholdt med i dag, hvor der kan udbringes fast husdyrgødning helt ind til 20. oktober og UDEN bagkant for etablering af vintersæden. Endvidere så er det kun vinterraps og grøngødningsafgrøder, der normalt sås inden 1. september. Alt vinterkorn sås normalt i september og oktober. Dertil skal nævnes, at økologer normalt sår lidt senere end deres konventionelle kollegaer, så de kan nå at behandle rodukrudt efter høst, og for at der ikke skal spire alt for meget ukrudt frem inden vinter. Dvs. opstramningen kan øge økologernes problemer med ukrudt med nedsatte udbytter til følge.


Det oplyses, at det af driftsmæssige grunde tillades at udbringe kunstgødning frem til 15. september forud for vintersæd. Økologer vil have samme driftsmæssige behov for at gødske deres marker med vintersæd, men da de ikke har adgang til kunstgødning, vil de være udelukket fra dette.

Det skal også nævnes, at mange marker ikke er høstet til 1. september. I de gældende regler kan ministeren i våde år med sen høst dispensere for udbringningsperiodens afslutning, men den mulighed er også fjernet.

Økologisk Landsforening har forståelse for, at der er behov for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af vandmiljøet, og vi ønsker ikke, at særhensyn til økologien skal udfordre det overordnede hensyn. Vi vil dog gerne påpege, at økologer har valgt at holde sig under et øvre gødningsloft på 107 kg udnyttet N/ha, og 1/3 af alle økologer har tegnet tilsagn om at holde sig under 65 kg udnyttet N/ha. Det vil sige, økologer udbringer altså langt mindre kvælstof end deres konventionelle kollegaer. Dette forhold så vi gerne var taget med i betragtning i udformningen af de generelle regler. Vi har følgende forslag, som vi gerne vil fremsætte som mulige undtagelser i forhold til lukkeperioden for fast husdyrgødning:

  1. At der er indgået tilsagn, om at holde sig under 107 kg udnyttet N/ha
  2. At der højst må udbringes fast husdyrgødning på op til 15% af det samlede dyrkningsareal om efteråret
  3. 3. At der er indgået tilsagn om at holde sig under 65 kg udnyttet N/ha”

Kontakt

Bjarke Vestergaard

Fagpolitisk chef

Jeg varetager løbende fagpolitiske udfordringer for økologien og løser konkrete regelbarrierer for økologiens virke på tværs af Økologisk Landsforenings medlemsgrupper og i tæt samarbejde foreningens faglige udvalg, markedsafdeling og kommunikationsafdeling, foreningens bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere.

Luk (Esc)