Krisestøtte til landbrug som følge af den russiske invasion i Ukraine

25. marts 2022

Høringssvar til NOTAT TIL § 2-UDVALGET (LANDBRUG)

om Kommissionens delegerede forordning om tildeling af ekstraordinær støtte til producenter i landbrugssektorerne (delegeret retsakt)

Økologisk Landsforening noterer sig, at der er truffet beslutning om at udløse krisereserven.

Såfremt denne krisestøtte aktiveres i Danmark, lægger Økologisk Landsforening stor vægt på, at den orienteres mod produktioner, som er en del af den grønne omstilling. Således bør krisestøtten bruges til at fremme et landbrug, der ikke er afhængigt af importeret korn og kunstgødning samt fremme en større vægt på afgrøder til konsum og de økologiske dyrkningsmetoder.

Den må på ingen måde gå til at afbøde omkostninger som følge af forhøjede priser på kunstgødning eller til at holde hånden under en i forvejen stor konventionel husdyrproduktion baseret på importeret foder.

Fordobling af det økologiske areal er et af virkemidlerne i landbrugets klimaplan med en beregnet effekt på 0,5 mio. tons CO2e.

Det er vigtigt, at det potentiale udnyttes. Der er imidlertid en risiko for, at stigende foderpriser kan betyde, at produkter, der i forvejen har en meget høj udsalgspris, bliver så dyre, så der ikke er plads til dem på markedet. Der er for eksempel risiko for, at produktionen af økologiske slagtekyllinger må ophøre, da prisen på kyllinger i køledisken skal op på 170 kr, og dermed er der for lille markedspotentiale. Konsekvensen af dette er dels, at det bliver sværere at nå fordoblingsmålsætningen, dels at forbrugere, der vil købe kylling, dermed er henvist til kyllinger, der er opfodret på korn dyrket vha. kunstgødning.

Økologisk Landsforening finder det derfor relevant at undersøge, om krisestøtten kan målrettes bedrifter med økologiske dyrkningsmetoder og økologiske produktioner med grise og fjerkræ (både kyllinger og æg) med henvisning til fordobling af det økologiske areal er en del af den danske klimaplan i landbruget. En målretning mod disse produktioner vil fremme en dyrkningsform, der er uafhængig af kunstgødning.

Økologi tapper direkte ind i alle de 4 kriterier, som EU-kommissionen har opsat som betingelser for krisestøtte. Fremme af økologi er i øvrigt fremme af et landbrug med langt færre dyr, hvilket er vigtigt for at sikre mad til en voksende verdensbefolkning men også i den akutte situation.

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)