Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om nye rammer for brug af energiafgrøder til biogas (ændring af bæredygtighedsbekendtgørelsen)

26. november 2021

Økologisk Landsforening takker for muligheden for give høringssvar. Hos Økologisk Landsforening ser vi ændringerne til bæredygtighedsbekendtgørelsen som et led i en større omstilling af både landbrug og samfund, hvor vi bedst muligt gør nytte af de arealer og de affalds- og restprodukter, vi har til rådighed - til gavn for mennesker, natur, miljø og klima.

Vi er overordnet set positive overfor ændringerne foreslået i udkastet, fordi vi jf. §9 ser biogas hovedsageligt baseres på rest- og affaldsprodukter. Økologisk Landsforening støtter,

  • forslaget i §9 stk. 2 om en lavere energiafgrøde grænse fra 12% i 2022 til 4% i 2024/2025
  • forslaget i §9 stk. 3 om et faldende bundfradrag fra et bundfradrag på 65.000 ton biomasse i perioden 1. august 2022 til og med den 31. juli 2023 til et bundfradrag på 36.000 tons biomasse fra 1. august 2025 og frem, selvom vi gerne ser, at bundfradraget helt udfases på sigt, så muligheden for at bruge energiafgrøder mindskes mest muligt.
  • forslaget i §9 stk. 5 om udfasning af majs som energiafgrøde fra 2025
  • at græs og kløvergræs fra flerårige arealer samt kløvergræs fra økologiske arealer jf. bilag 1 fortsat er undtaget fra krav til energiafgrøde, fordi det som afgasset grøngødningsafgrøde er en vigtig kilde til næringsstoffer for økologiske landmænd.

Kontakt

Bjarke Vestergaard

Fagpolitisk chef

Jeg varetager løbende fagpolitiske udfordringer for økologien og løser konkrete regelbarrierer for økologiens virke på tværs af Økologisk Landsforenings medlemsgrupper og i tæt samarbejde foreningens faglige udvalg, markedsafdeling og kommunikationsafdeling, foreningens bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere.

Luk (Esc)