Høring om slagtepræmie til kvier, tyre og stude

26. oktober 2021

Høringssvar journalnummer 21-1221-000003 slagtepræmie til kvier, tyre, og stude

Økologisk Landsforening vil gerne give udtryk for sin opbakning til, at vægtkravet nedsættes til 130 kilo, samt at aldersgrænsen for kvier sættes op til 30 måneder. Det har været to længe ventede ændringer, så længe der udbydes en slagtepræmie.

Det lavere vægtkrav anses for væsentligt for at sikre de bedste betingelser for at kombinere oksekødsproduktion med naturpleje og klimahensyn. Det baner vejen for en produktion med størst mulig græsandel, og det skaber et bedre grundlag for at færdigfede tyre af lille race til slagt og det skaber bedre muligheder for at bruge de små racer til naturpleje.

Forhøjelsen af aldersgrænsen på kvier anses for vigtig, for at det er muligt at udnytte dyrene fulde vækstpotentiale.

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)