Høringssvar til bekendtgørelse om uddannelseskrav

28. oktober 2021

Økologisk Landsforening støtter op om forslaget i bekendtgørelsen jf. §8 stk. 2 om at nedsætte tiden afsat til et uddannelseskursus for personer ansvarlige for hold af fjerkræ fra 14 til 7 timer, så længe kvaliteten af uddannelseskursusset bibeholdes

Høringssvar til bekendtgørelse om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af grise, malkekvæg og æglæggende høner.

Økologisk Landsforening takker for muligheden for at give høringssvar.

Økologisk Landsforening har følgende bemærkninger:

§8 stk. 2: Økologisk Landsforening støtter op om, at uddannelseskursus omfattende æglæggende høner nedsættes fra 14 til 7 timer, men gør opmærksom på, at kvaliteten af selve kursuset ikke må forringes. Derfor er Økologisk Landsforening glade for, at §8 stik 1 ikke ændres og dermed, at kravene opstillet i bilag 1 ikke ændres.

Kontakt

Bjarke Vestergaard

Fagpolitisk chef

Jeg varetager løbende fagpolitiske udfordringer for økologien og løser konkrete regelbarrierer for økologiens virke på tværs af Økologisk Landsforenings medlemsgrupper og i tæt samarbejde foreningens faglige udvalg, markedsafdeling og kommunikationsafdeling, foreningens bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere.

Luk (Esc)