Høringssvar til Naturbeskyttelsesloven, der indfører forbud mod gødskning og sprøjtning på alle §3 arealer

29. januar 2020

Økologisk Landsforening stiller krav om, at alle landmænd skal kunne få en kompensation for den værdiforringelse, der følger af, at arealet ikke må gødskes

Økologisk Landsforening har noteret, at forbuddet med sprøjtning og gødskning af §3 arealer nu udvides til at omfatte alle § 3 arealer uanset hidtidig anvendelse og praksis på arealet.

Økologisk Landsforening er enig i, at der er behov for at styrke naturgrundlaget i Danmark. Værdien for landmanden af de pågældende jorde falder imidlertid som følge af forbuddet. Økologisk Landsforening lægger derfor vægt på, at der tilvejebringes en mulighed for, at alle landmænd kan få kompensation for værdiforringelsen. Kompensationen kan for eksempel tilvejebringes i form af CAP betaling til at afgræsse arealer i overensstemmelse med arealernes naturmæssige bæreevne eller ved en CAP betaling til høst af grøntmasse til biogasanlæg.

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)