Høringssvar til Kommissionens udkast til delegeret retsakt supplering af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/848 ...

31. maj 2022

Høringssvar til Kommissionens udkast til delegeret retsakt supplering af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt udvidelse af katastrofebestemmelsen til at omfatte anvendelse af ikke-økologisk proteinfoder til produktion af voksne økologiske grise og fjerkræ i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Økologisk Landsforening takker for muligheden for at give høringssvar.

Økologisk Landsforening støtter op om EU-Kommissionens forslag om muligheden for, at medlemsstater kan anerkende situationen omkring forsyning af økologisk proteinfoder som en katastrofe jævnfør EU-Kommissionens delegerede forordning 2020/2146, såfremt følgende dele af forslaget fastholdes i den endeligt vedtagne tekst:

  • Dispensation fra krav om 100% økologisk proteinfoder kommer til at gælde for ikke-unge svin og fjerkræ, men ikke til køer og kødkvæg.
  • Dispensationen kun gives på baggrund af udfordringer med forsyning, ikke på baggrund af stigende priser på økologisk proteinfoder.
  • Dispensationen til brug af ikke-økologisk proteinfoder dækker op til 5% af det samlede proteinfoder forbrug.
  • Dispensation gives i op til, men ikke længere end 12 måneder.

Kontakt

Bjarke Vestergaard

Fagpolitisk chef

Jeg varetager løbende fagpolitiske udfordringer for økologien og løser konkrete regelbarrierer for økologiens virke på tværs af Økologisk Landsforenings medlemsgrupper og i tæt samarbejde foreningens faglige udvalg, markedsafdeling og kommunikationsafdeling, foreningens bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere.

Luk (Esc)