Høringssvar til bekendtgørelsen om kopræmie

5. oktober 2022

Landbrugsstyrelsen

Økologisk Landsforening kan ikke bakke op om, at der udbydes en kopræmie. Det er er unødigt bureaukrati, som heller ikke kan berettiges, når præmiestørrelsen tages i betragtning.

Kvæg har sin berettigelse i et bæredygtigt landbrugssystem, hvis de overvejende fodres på græs, som de selv henter på marken i sommerhalvåret.

Dette er ikke opfyldt ved at udbyde en generel kopræmie.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed
Landsbrugs- og fagpolitisk chef i Økologisk Landsforening

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)