Overvågning for aviær influenza hos fjerkræ

6. december 2021

Høringssvar til bekendtgørelse om overvågning for aviær influenza hos fjerkræ

Økologisk Landsforening takker for muligheden for at give høringssvar. Overordnet set finder vi både positive og negative elementer i bekendtgørelsen, særligt når vi ser på bekendtgørelsens bestemmelser fra mindre producenters side.

Økologisk Landsforening har følgende bemærkninger:

Vedr. overvågning af lavpatogen aviær influenza: Økologisk Landsforening støtter op om, at overvågning for lavpatogen aviær influenza (LPAI) i virksomheder med høns, kyllinger, kalkuner og fasaner via blodprøver ophører.

§11: Økologisk Landsforening ser med stor bekymring på kravet om, udtagne prøver skal udtages af en autoriseret dyrlæge eller en autoriseret veterinær tekniker. Indføres kravet som for nuværende vil producenter med andefugle stå over for en signifikant merudgift for en aktivitet, som producenterne ikke kompenseres for eller på anden vis modtager højere pris for andefuglene. Kravet vil ramme særligt de mindre producenter hårdt og kan i værste fald blive en faktor i forhold til de økonomiske muligheder for producentens virke.

Samtidig mener Økologisk Landsforening, at producenten godt selv kan foretage prøverne med tørsvaber som forelagt i bilag 2, og vi vil derfor på det kraftigste anbefale, at kravet om autoriseret dyrlæge eller en autoriseret veterinær tekniker falder bort.

Økologisk Landsforening foreslår som et alternativ, hvor samme sikkerhed opnås på prøverne, at Fødevarestyrelsen årligt gennemfører stikprøvekontrol af aviær influenza sammen med dyrlæge, ligesom det i dag praktiseres med hensyn til salmonella.

Kontakt

Bjarke Vestergaard

Fagpolitisk chef

Jeg varetager løbende fagpolitiske udfordringer for økologien og løser konkrete regelbarrierer for økologiens virke på tværs af Økologisk Landsforenings medlemsgrupper og i tæt samarbejde foreningens faglige udvalg, markedsafdeling og kommunikationsafdeling, foreningens bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere.

Luk (Esc)