Høringssvar til høring vedrørende ændring af biproduktforordningen 1069/2009 i forhold til slutpunkter for visse organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler

6. oktober 2022

Fødevarestyrelsen
Center for Dyresundhed

Økologisk Landsforening hilser det velkomment, at Kommissionen gør tiltag til at definere slutpunktet for, hvornår gødningsstoffer og jordforbedringsmidler er underlagt Biproduktforordningen. Det er helt afgørende for udviklingen af et bæredygtigt og grønt landbrug, at ressourcerne holdes i kredsløb, og det er derfor vigtigt løbende at se på rammerne og justere afvejningen mellem hensynene til beskyttelse af sundhed/veterinær sikkerhed og optimal recirkulering af næringsstoffer i landbruget.

Det er ligeledes helt afgørende for opfyldelsen af såvel det danske mål om at fordoble det økologiske areal til 2030, og EU kommissionens mål om 25% af det europæiske areal skal drives økologisk fra 2030.

Det økologiske landbrug er i særlig grad afhængig af at holde de organiske ressourcer i kredsløb, da der er meget begrænsende muligheder for at tilføre mineralske gødninger i økologien. Mineralsk kvælstofgødning er helt forbudt. Økologien er udfordret af lavere udbytter end i det konventionelle landbrug. I Danmark estimeres det, at ca. 80% af udbyttenedgangen kan henføres til begrænset adgang til gødningsstoffer.

Med reference til denne høring vil vi i særlig grad fremhæve, at vi i Danmark har udviklet specialprodukter af kød- og benmel, som i stigende grad anvendes af økologiske jordbrugere og juletræsproducenter.

Det er derfor meget problematisk, at forslaget fra Kommissionen ledsages af indskrænkende krav til gødningsprodukter baseret på kød- og benmel, der er direkte kontraproduktive i forhold til økologernes mulighed for at anvende kød- og benmel som gødning (art. 4.2)

50 kg sække-kravet

Der er fremsat forslag om, at gødningen kun må sælges i sække på 50 kg.

Det hænger slet ikke sammen med, at økologisk landbrug i dele af EU – herunder i Danmark - drives professionelt på store bedrifter, hvor gødningsstoffer og jordforbedringsmidler tilføres jorden med samme udstyr og teknikker som i det konventionelle landbrug. Sækkestørrelser på 50 kg ”ready to sell” er relevant for havebrug, hobbylandbrug og gartnerier, men ikke i BTB-salg til erhvervsjordbruget – hverken konventionelt eller økologisk. Der er behov for at kunne handle gødningen i bigbags til udbringning på marker med store maskiner. Det skal i øvrigt bemærkes, at arbejdsmiljøreglerne i Danmark ikke tillader manuel håndtering af 50 kg sække.

50% iblandingskravet

Der er fremsat krav om iblanding på 50%, så produktet ikke anvendes til foder. Det vil være en væsentlig hindring for økologisk landbrug, som derved får et langt mindre virksomt gødningsprodukt end hidtil, og derfor skal udbringe tilsvarende større mængder for at opnå samme effekt. Vi er helt enige i, at produktet selvfølgelig ikke skal kunne anvendes til foder, men det bør kunne løses på anden vis overfor det professionelle jordbrug, f.eks. ved at udnytte den fulde sporbarhed for anvendelsen, som findes i gødningsregnskabet.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed
Landsbrugs- og fagpolitisk chef i Økologisk Landsforening

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)