Høring om ny VetStat

7. april 2021

Økologisk Landsforening er utilfreds med, at det fortsat ikke er muligt at registrere afmålt udleveret mængde medicin til behandling på enkeltdyrsniveau, og at det fortsat ikke er muligt at registrere, at medicin udleveres til behandling af økologiske dyr.

Høringssvar til udkast til ændringer af bekendtgørelser i forbindelse med ibrugtagning af et nyt VetStat (Fødevarestyrelsens medicinregister) samt ændringer i kravene vedrørende behandling af yverbetændelse hos køer, J. nr. 2021-15-31-00223

Økologisk Landsforening har gennemgået høringsbrevet.

På baggrund af høringsbrevet konstaterer Økologisk Landsforening, at det i VetStat fortsat ikke er muligt at registrere afmålt udleveret (dosisdispenseret) mængde medicin til behandling på enkeltdyrsniveau.

Økologisk Landsforening kan heller ikke læse sig til, at det er muligt at registrere, at medicin udleveres til behandling af økologiske dyr.

Økologisk Landsforening er meget utilfreds med at ovenstående to forhold ikke er medtaget i den nye VetStat løsning. Det betyder, at det ikke er muligt at lave et datatræk på anvendt medicin i økologien, og at man derfor ikke kan lave en nem overvågning af medicinforbruget i økologi.

Økologisk Landsforening har gentagne gange anmodet om, at det blev muligt, da det er vigtigt for økologien, at der er fuld transparens. Træk på udleveret medicinpakninger giver ikke et retvisende billede, da det ikke er unormalt at skulle bortskaffe 50 – 90% af indholdet i en fuld pakning.

Økologisk Landsforening er også kritisk overfor præcisering i artikel 34 i bekendtgørelsen om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler m.v. til dyr. Det er ikke rimeligt, at en dyrlæge ikke over telefon kan reordinere midler til smertebehandling, der bruges i forbindelse med kastration på svinebedrifter, der har en Basisaftale. Disse bedrifter har en tilknyttet dyrlæge og modtager vejledning i anvendelsen af de udleverede midler.

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)