Fagpolitisk chef til udvikling af økologisk landbrug

Foreningen

Vil du have indflydelse på den grønne omstilling af Danmarks fødevaresystem? Og kan du via din faglighed bidrage til at skabe gode rammevilkår og sikre udviklingen af det økologiske landbrug i hele jord til bord kæden i en ambitiøs og indflydelsesrig interesseorganisation? I Økologisk Landsforening søger vi en stærk fagpolitisk chef til vores politiske afdeling, som brænder for bæredygtighed, herunder udviklingen af mere og bedre økologi til gavn for mennesker, dyr og natur.

Organisation og strategi

Med reference til Økologisk Landsforenings administrerende direktør indgår du i et fagligt stærkt og ambitiøst politisk team, der arbejder tæt sammen om en vigtig forandringsproces, hvor både den brede interessevaretagelse for økologien og det konkrete arbejde med lovgivning og regulering er i centrum. Du vil med vægt på udvikling af lovgivning og regler bidrage til udvikling af foreningens politiske arbejde, hvor vi tilstræber stærkt tværfagligt samarbejde både internt, i forhold til medlemsbaglandet og bredt i forhold til relevante aktører indenfor landbrugs- og fødevareerhvervet.

Hovedvægten af dine opgaver vil være indenfor det landbrugsfaglige felt f.eks. miljøregulering, gødningsregler, regulering om dyrevelfærd, uddannelse af fremtidens fødevareproducenter både landmænd og kokke og alternativer til konventionel husdyrgødning og recirkulering af næringsstoffer. Herudover ser vi gerne, at du kan varetage de fagpolitiske interesser for vores køkkenudvalg og virksomhedsudvalg ved f.eks. at skabe rammer for mere økologi i de professionelle køkkener og styrke økologien i dansk detaillovgivning samt støtte foreningens eksportafdeling og ulandsudvalg i internationalt politisk arbejde af forskellige karakter.

Økologisk Landsforening arbejder med en målsætning om 30% økologi i 2030 og vores vision for fremtidens landbrug i pagt med klima og natur som pejlemærke. Med stillingen ønsker vi at styrke foreningens politiske indsats og sikre et stærkt samspil imellem det overordnede politiske arbejde og det mere teknisk faglige, som er det den enkelte økolog, forbruger, køkken og virksomhed mærker i sin hverdag.

Opgaver

Blandt dine ansvarsområder kan nævnes:

 • Sikre opfyldelse af politiske mål inden for konkrete fagpolitiske områder – både inden for primærproduktionen, men også i relation til virksomheder og professionelle køkkener
 • Sikre tæt dialog til foreningens fagudvalg og løfte konkrete udfordringer af lovgivnings- og reguleringsmæssig karakter udpeget af fagudvalgene
 • Udarbejde høringssvar i dialog med foreningens fagudvalg
 • Være en stærk repræsentant for det økologiske landbrugs interesser, det være sig overfor politikere, ministerier, styrelser og andre organisationer
 • Kontakt til foreningens søsterorganisationer i andre EU-lande om regulering
 • Kommunikation der sikrer, at Økologisk Landsforening både i medlemmers og omverdenens opfattelse, gør en vigtig forskel for økologien og for den grønne omstilling
 • Bidrage til at udvikle Økologisk Landsforenings politiske udspil på landbrugs- og fødevareområdet i samarbejde med kolleger, medlemmer og eksterne interessenter
 • Tovholder på foreningens deltagelse på udvalgte Folkemøder f.eks. Folkemødet på Bornholm og Madens Folkemøde
 • Deltagelse i udvalgte projekter, hvor politiske kompetencer er påkrævede

Kompetencer

Du er engageret og befinder dig godt i et dynamisk miljø, hvor passion for økologi og bæredygtighed er i højsædet, og hvor du selv er med til at sætte retning. Du har evnen til hurtigt at sætte dig ind i både faglige og politiske problemstillinger og i medlemsgruppers aktuelle og fremtidige behov. Du er løsningsorienteret, skaber gode samarbejdsrelationer, er god til at forventningsafstemme og evner at prioritere blandt mange ønsker og behov, såvel internt som eksternt.

I din kontakt med relevante styrelser formår du at sætte dagsordenen for dit område, og du formidler politiske budskaber i samarbejde med foreningens ledelse og vores fagudvalg, som sikrer at du er klædt på til det politiske maskinrum.

Skal vi gøre det mere konkret, er vores ønskeliste, at du har:

 • Erfaring med landbrugs- og fødevaresektoren og gerne godt kendskab til det primære landbrug
 • Evner at forfølge foreningens mål også selvom det kræver tålmodighed
 • Analytiske evner, der gør dig i stand til at forstå videnskabelige rapporter, kompleks lovgivning og regulering
 • Kendskab til demokratiske processer og foreningsarbejde, som rummer medlemmer, folkevalgte repræsentanter og bestyrelse
 • Evnen til at være løsningsorienteret, nytænkende også i tilsyneladende fastlåste situationer
 • Struktureret og strategisk tilgang til udvikling af politik samt god forståelse for processer og planlægning
 • Kendskab til de politiske processer både nationalt og lokalt og forståelse for at agere i feltet mellem faglighed og politik
 • Naturlige netværksevner og gerne erfaring fra det politiske landskab
 • Stærke kommunikationsevner og eksekverende ift. politiske og faglige budskaber
 • En stor interesse for økologi og den grønne dagsorden
 • Gode menneskelige egenskaber, empati og forstår at skabe tillidsfuld dialog i øjenhøjde med et medlemsbagland bestående af både landmænd, køkkenprofessionelle og virksomheder
 • Relevant naturfaglig eller samfundsfaglig uddannelse. Flydende på engelsk både skrift og tale

Nyuddannede med relevant faglighed vil også kunne komme i betragtning.

Uformelt miljø med stor indflydelsesmulighed

Som fagpolitisk chef i Økologisk Landsforening gør du en stor forskel for den hverdag, økologer – særligt primærproducenterne – oplever som følge af reguleringen af erhvervet, og du får stor indflydelse på organisationens politiske arbejde og fremtidens økologi. Du vil indtræde i en ambitiøs forening, der favner hele værdikæden fra jord til bord, hvilket afspejles i arbejdsmiljøet, der er karakteriseret af en flad struktur, passion, åbenhed, humor og godt kollegaskab.

Ansættelse

Stillingen, der er en fuldtidsstilling efter funktionærlovens vilkår, ønskes besat den 1. december.

Om Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening er en organisation for økologiske landmænd, virksomheder, køkkener og forbrugere, som gennem årene har skabt væsentlige resultater politisk, i landbruget og på dagligvaremarkedet. Økologisk Landsforenings vision er en verden, der tænker og handler økologisk. Med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse baner Økologisk Landsforening vej for mere og bedre økologi – til glæde for mennesker, dyr og vores jord. Foreningen har ca. 3.000 medlemmer og ca. 40 ansatte. Læs mere om Økologisk Landsforening på okologi.dk.

Arbejdssted

Dit arbejdssted er Økologiens Hus på Agro Food Park i Skejby. Der vil være møder ude i det politiske landskab inkl. på Christiansborg. Du har også mulighed for hjemmearbejde efter aftale.

Tiltrædelse

1. december 2022

Ansøgningsfrist

Fredag d. 7. oktober 2022. Søg stillingen her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Helle Borup Friberg på tlf. 2030 8356.

Økologisk Landsforening
Luk (Esc)