Fagpolitisk chef til udvikling af økologisk landbrug og et bæredygtigt fødevaresystem

Image0

Vil du have indflydelse på den grønne omstilling af Danmarks fødevaresystem? Og kan du via din faglighed bidrage til at skabe gode rammevilkår og sikre udviklingen af det økologiske landbrug i hele jord til bord kæden i en ambitiøs og indflydelsesrig interesseorganisation? I Økologisk Landsforening søger vi en stærk fagpolitisk chef til vores politiske afdeling, som brænder for bæredygtighed, herunder udviklingen af mere og bedre økologi til gavn for mennesker, dyr og natur.

Organisation og strategi

Med reference til Økologisk Landsforenings administrerende direktør indgår du i et fagligt stærkt og ambitiøst politisk team, der arbejder tæt sammen om en vigtig forandringsproces, hvor den brede interessevaretagelse for den økologiske og bæredygtige omstilling er i centrum. Du vil med vægt på det fagpolitiske bidrage til udviklingen af foreningens politiske arbejde, hvor vi tilstræber stærkt tværfagligt samarbejde både internt, i forhold til medlemsbaglandet og bredt i forhold til relevante aktører indenfor landbrugs- og fødevareerhvervet.

Hovedvægten af dine opgaver vil være fx udvikling af politiske udspil, udarbejdelse af høringssvar indenfor det landbrugsfaglige felt f.eks. miljøregulering, gødningsregler, alternativer til konventionel husdyrgødning og recirkulering af næringsstoffer. Herudover ser vi også gerne, at du kan varetage de fagpolitiske interesser for vores køkkenudvalg og fx flytte økologi ind i det kommende kommunalvalg og bidrage til at skabe rammer for mere økologi i de professionelle køkkener.

Økologisk Landsforening arbejder med en målsætning om 30% økologi i 2030 og for vores vision for fremtidens landbrug i pagt med klima og natur som pejlemærke. Med stillingen ønsker vi at styrke foreningens politiske indsats, og samtidig sikre et stærkt samspil imellem det overordnede politiske arbejde og det mere teknisk faglige, som er det den enkelte økolog, forbruger, køkken og virksomhed mærker i sin hverdag og i øvrigt binde nationale/EU-indsatser tættere sammen med regionale/kommunale mål på tværs af fødevaresystemet.

Opgaver

Blandt dine ansvarsområder kan nævnes:

 • Bidrage til at udvikle Økologisk Landsforenings politiske udspil på landbrugs- og fødevareområdet i samarbejde med kolleger, medlemmer og eksterne interessenter
 • Være en stærk repræsentant for det økologiske landbrugs interesser, det være sig overfor politikere, ministerier, styrelser og andre organisationer
 • Hjælpe foreningen i mål på fagpolitiske områder både inden for primærproduktion og i de professionelle køkkener
 • Udarbejde høringssvar i samarbejde med foreningens fagudvalg
 • Kontakt til foreningens søsterorganisationer i andre EU-lande om regulering og økologipolitik
 • Sikre tæt dialog og tillidsfuldt samspil med Økologisk Landsforenings fagudvalg og bestyrelse
 • Kommunikation der sikrer at Økologisk Landsforening både i medlemmers og omverdenens opfattelse gør en vigtig forskel for økologien og for den grønne omstilling

Kompetencer

Du er engageret og befinder dig godt i et travlt og dynamisk miljø, hvor passion for økologi og bæredygtighed er i højsædet, og hvor du selv er med til at sætte retning. Du har evnen til hurtigt at sætte dig ind i både faglige og politiske problemstillinger og i medlemsgruppers aktuelle og fremtidige behov. Du er løsningsorienteret, skaber gode samarbejdsrelationer, er god til at forventningsafstemme og evner at prioritere blandt mange ønsker og behov, såvel internt som eksternt.

I din kontakt med relevante styrelser formår du at sætte dagsordenen for dit område, og du formidler politiske budskaber i samarbejde med foreningens ledelse og vores fagudvalg, som sikrer at du er klædt på til det politiske maskinrum.

Skal vi gøre det mere konkret, er vores ønskeliste, at du har:

 • Erfaring med landbrugs- og fødevaresektoren og gerne godt kendskab til det primære landbrug
 • Erfaring med udarbejdelse af politiske oplæg
 • Evner at forfølge foreningens mål også selvom det kræver års tålmodighed
 • Løsningsorienteret, kreativ, nytænkende tilgang også i tilsyneladende fastlåste situationer
 • Struktureret og strategisk tilgang til udvikling af politik samt god forståelse for processer og planlægning
 • Erfaring med/kendskab til de politiske processer både nationalt og lokalt og forståelse for at agere i feltet mellem faglighed og politik
 • Naturlige netværksevner og gerne et godt netværk i det politiske landskab
 • Stærke kommunikationsevner og eksekverende ift. politiske og faglige budskaber
 • Evner og lyst til at arbejde med videnskabelige rapporter og data samt udarbejde konsekvensberegninger
 • En stor interesse for økologi og den grønne dagsorden
 • Gode menneskelige egenskaber, empati og forstår at skabe tillidsfuld dialog i øjenhøjde med et medlemsbagland bestående af både landmænd, køkkenprofessionelle og virksomheder
 • Relevant naturfaglig eller samfundsfaglig uddannelse. Flydende på engelsk i både skrift og tale

Uformelt miljø med stor indflydelsesmulighed

Som fagpolitisk chef i Økologisk Landsforening gør du en stor forskel for den hverdag økologer og særligt primærproducenterne oplever som følge af reguleringen af erhvervet, og du får stor indflydelse på organisationens politiske arbejde og fremtidens økologi. Du vil indtræde i en ambitiøs forening, der favner hele værdikæden fra jord til bord, hvilket afspejles i arbejdsmiljøet, der er karakteriseret af en flad struktur, passion, åbenhed, humor og godt kollegaskab.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling. Ansættelsen følger de normale ansættelsesvilkår, som gælder for foreningens øvrige funktionæransatte medarbejdere.

Arbejdssted

Økologiens Hus
Agro Food Park 15
DK-8200 Aarhus N.

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat den 1. august 2021.

Ansøgningsfrist

Mandag d. 31. maj 2021. 1. runde samtaler forventes afholdt tirsdag d. 8. juni. Søg stillingen via Jobindex.

Søg stillingen her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Helle Borup Friberg på tlf. 20 30 83 56.

Læs mere om Økologisk Landsforening på okologi.dk

Økologisk Landsforening
Luk (Esc)