Initiativrig chefkonsulent til udvikling og understøttelse af økologers foreningsarbejde

Vision Og Mission

Er du et fagligt stærkt energibundt, der brænder for god medlemspleje, for at understøtte den demokratiske indsats for at udvikle økologien og for at sikre værdiskabende medlemsinvolvering af Økologisk Landsforenings landmandsmedlemmer? Og vil du have indflydelse på den grønne omstilling af Danmarks fødevaresystem? Så vil vi gerne høre fra dig! Du bidrager med din faglighed til at facilitere foreningens vigtige fagudvalgsarbejde, fastholder og rekrutterer landmandsmedlemmer via relevant kommunikation og arrangementer, og du er ansvarlig for vores årlige generalforsamling, hvor foreningens bagland fra hele jord til bord kæden mødes for at sætte retning for fremtiden. I Økologisk Landsforening søger vi en stærk chefkonsulent for landbrugsfaglig medlemsservice, der brænder for bæredygtighed og udviklingen af mere og bedre økologi til gavn for mennesker, dyr og natur.

Organisation og strategi

Med reference til Økologisk Landsforenings administrerende direktør indgår du i en formålsdreven organisation, der arbejder tæt sammen om en vigtig forandringsproces, hvor den brede interessevaretagelse for den økologiske og bæredygtige omstilling er i centrum. Du bliver en central spiller i foreningens demokratiske system med ansvar for at understøtte og styrke det landbrugsfaglige udvalgsarbejde med at udvikle og udbrede økologien som del af fremtidens landbrug.

Vi baner vejen for udvikling og udbredelse af økologien med foreningens målsætning om 30% økologi i 2030 og vores vision for fremtidens landbrug i pagt med klima og natur som pejlemærke. Med stillingen ønsker vi at styrke vores levende demokrati og medlemspleje, da en bred involvering af foreningens bagland er centralt for foreningens arbejde.

Opgaver

Blandt dine ansvarsområder kan nævnes:

 • Udvalgssekretær for foreningens 7 landbrugsfaglige udvalg, herunder afholdelse af udvalgsmøder, årsmøder og koordinering imellem fagudvalg og foreningens øvrige demokratiske organer og politisk afdeling. I samarbejde med udvalgsformænd at udarbejde af dagsorden, sikre godt og relevant bilagsmateriale, tilrettelæggelse i forhold til mødeledelse, indgåelse af aftaler med interessenter om deltagelse på møde, skrive referater og lave opfølgende arbejde og bidrage til implementering af beslutninger.
 • Facilitering af tværfagligt samarbejde på tværs af alle foreningens udvalg, og hvor det er relevant med bestyrelsen.
 • Servicering og involvering af foreningens landmandsmedlemmer, herunder medlemsarrangementer og -kommunikation, i samarbejde med kommunikationsafdeling, politisk afdeling og Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Styrket medlemstilfredshed vil være et vigtigt mål.
 • Fastholdelse og rekruttering af landmandsmedlemmer, herunder ansvarlig for kunderejsen f.eks. koordinering af velkomstmøder, faglige arrangementer, nyhedsbreve og øvrig kommunikation
 • Projektleder for afvikling og nytænkning af Økologisk Landsforenings årlige generalforsamling med mellem 3-400 deltagere på tværs af alle medlemsgrupper – i samarbejde med ledelsen og kolleger fra kommunikations- og markedsafdeling
 • Bidrage til at sikre dialog og tillidsfuldt samspil mellem Økologisk Landsforenings fagudvalg og bestyrelse samt formidle input til Økologisk Landsforenings politiske udspil og kommunikation generelt

Kompetencer

Du er engageret og befinder dig godt i et travlt og dynamisk miljø, hvor passion for økologi og bæredygtighed er i højsædet, og hvor du selv er drivkraft i et tæt samarbejde med folkevalgte, øvrige medlemmer og dine kolleger. Du er positiv og tager initiativ, du trives som medansvarlig for det demokratiske årshjul, samtidig med at du har en struktureret og selvstændig tilgang til dine opgaver og et godt øje for detaljen. Du evner hurtigt at sætte dig ind i både faglige og politiske problemstillinger, og forstår at sætte dig ind i landmandsmedlemmers aktuelle og fremtidige behov. Du er løsningsorienteret, udadvendt, god til at forventningsafstemme og evner at prioritere blandt mange ønsker og behov.

Skal vi gøre det mere konkret, er vores ønskeliste, at du har:

 • Erfaring med landbrugs- og fødevaresektoren og godt kendskab til det primære landbrug
 • En struktureret arbejdsform med respekt for deadlines og formalia samt god forståelse for processer og planlægning
 • Effektiv i udarbejdelse af dagsorden, bilagsmaterialer og referater mm.
 • Gode menneskelige egenskaber, empati, bygger stærke relationer og forstår at skabe tillidsfuld dialog i øjenhøjde med et stort medlemsbagland af landmænd
 • God kundeforståelse. Gerne erfaring med at analysere medlemsdata og drive rekruttering/fastholdelse i samarbejde med call center og kommunikationsafdeling
 • Lyst til at sikre en god kunderejse særligt for nye landmandsmedlemmer
 • Erfaring med projektledelse, større events og koordinering af faglige/sociale arrangementer
 • Naturlige og stærke samarbejdsevner
 • Relevant uddannelse (fx naturfaglig)
 • En stor interesse for økologi og den grønne dagsorden
 • Gerne erfaring med facilitering af udvalgs- og/eller foreningsarbejde og samarbejde med folkevalgte
 • Gerne erfaring med at koordinere relevant og involverende medlemskommunikation
 • Evner at multitaske i høj grad og være drivende i forhold til fremdrift og afklaringer

Nyuddannede med relevant faglighed vil kunne komme i betragtning.

Uformelt miljø med stor indflydelsesmulighed

Som Chefkonsulent for landbrugsfaglig medlemsservice i Økologisk Landsforening spiller du en central rolle i det demokratiske system med over 65 folkevalgte og frivillige medlemmer, der sammen arbejder engageret og på tværs af faggrene for udvikling og udbredelse af økologien. Stillingen giver dig stor indflydelse på organisationens faglige og politiske dagsorden, og du spiller en vigtig faciliterende rolle i udviklingen af fremtidens økologi. Du vil indtræde i en ambitiøs forening, der favner hele værdikæden fra jord til bord, hvilket afspejles i arbejdsmiljøet, der er karakteriseret af en flad struktur, passion, åbenhed, humor og godt kollegaskab.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling. Ansættelsen følger de normale ansættelsesvilkår, som gælder for foreningens øvrige funktionæransatte medarbejdere.

Arbejdssted

Økologiens Hus
Agro Food Park 15
DK-8200 Aarhus N.

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat den 1. oktober 2021.

Ansøgningsfrist

Onsdag d. 11. august 2021. 1. runde samtaler forventes afholdt i uge 33.

Søg stillingen her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Helle Borup Friberg på tlf. 20 30 83 56.

Læs mere om Økologisk Landsforening på okologi.dk

Økologisk Landsforening
Luk (Esc)