Praktikant i politisk afdeling

Datapolitik

Kunne du tænke dig at lære om arbejdet i en interesseorganisation i krydsfeltet imellem politisk og organisatorisk arbejde? Økologisk Landsforenings politiske afdeling søger en praktikant til forårssemestret til at hjælpe med en række studierelevante opgaver.

Organisation og strategi

Med reference til vores chefkonsulent i den politiske afdeling indgår du i en formålsdreven organisation, der arbejder tæt sammen om en vigtig forandringsproces, hvor den brede interessevaretagelse for den økologiske og bæredygtige omstilling er i centrum. Vi baner vejen for udvikling og udbredelse af økologien med foreningens målsætning om 30% økologi i 2030, og vores vision for fremtidens landbrug i pagt med klima og natur som pejlemærke. Med praktikstillingen ønsker vi at styrke foreningens analytiske base samtidig med at vi bringer dine organisatoriske evner i spil.

Opgaver

Blandt opgaverne, som du kommer til at hjælpe med er:

Operationel dataanalyse

Vi har i foreningen et behov for at blive klogere på vores medlemmers ønsker og behov. Dette vil vi gerne have dig til at analysere og formidle til dine kolleger. Vi forestiller os, at du kan begynde med nedenstående værktøjer, men vi er åbne for nye ideer og metoder.

 • Kvantitative analyser: Med udgangspunkt i vores medlemskartotek har vi brug for at få et overblik over vores medlemmer. Dette skal herefter gøres operationelt som en række KPI’er (Key Performance Indicators), der giver et simpelt overblik over foreningens medlemmer, vi som forening løbende kan styre og udvikle vores medlemstiltag efter.
 • Kvalitative analyser: Udover det statistiske overblik, har vi også brug for løbende at spørge vores medlemmer om, hvordan de oplever foreningen lige nu. Resultaterne af dine analyser drøftes og indgår som grundlag til at udvikle og styrke vores medlemstiltag.

Med udgangspunkt i dataanalyserne, vil vi gerne have dig til at bidrage med anbefalinger til

 • Vores medlemsstrategi på de sociale medier. Hvordan kommer vi bedre i kontakt med vores medlemmer?
 • Vores kommende medlemsevents: Hvad forespørger vores medlemmer?

Servicering af folkevalgte

Sammen med vores chefkonsulent, vil du løbende servicere vores folkevalgte landmænd i deres udvalg. Dette indebærer mødeforberedelse, mødedeltagelse og mødeopsamling. Opgaverne vil eksempelvis være:

 • Forberedelse af dagsordener til møderne. Herunder udarbejdelse af bilag og oplæg til møderne.
 • Deltagelse i udvalgsmøder efter behov
 • Efter møderne med de folkevalgte, vil der løbende være initiativer, som der skal følges op på.

Afholdelse af Generalforsamling

I marts måned afholder foreningen generalforsamling. Her vil du bl.a. få følgende opgaver:

 • Tovholder på udvalgte opgaver. Herunder ansvar for tidsplan og ressourceforbrug på opgaverne.
 • Assistance med budgetopfølgning og udarbejdelse af status til foreningens adm. direktør og bestyrelse.
 • Opfølgning på diverse medlemsforespørgsler op til og efter generalforsamlingen.
 • Praktiske opgaver i øvrigt.

Udarbejdelse af politiske materialer til vores politiske medarbejdere

Afhængigt af omstændighederne vil vi også bede dig om at bidrage til udarbejdelse af materiale til vores politiske medarbejdere. Materialet bruges i dialoger med styrelser, nævn og øvrige instanser, som forvalter økologien i Danmark og EU. Dette kunne eksempelvis være:

 • Breve til ministerier
 • Indstillinger til nævn og udvalg.
 • Politiske analyser til vores politiske afdeling.

Opgave

Du vil i din praktikperiode også få mulighed for at skrive en studierelevant opgave. Vi forestiller os følgende kunne være en interessant case, som du kan bruge foreningens netværk og data til at understøtte:
- Coproduction i en interesseorganisation i Danmark 2022: ”Hvordan aktiverer man medlemmerne med henblik på at skabe medlemsaktiviteter i 2022?”
Har du selv andre ideer hertil, er vi naturligvis åbne herfor.

Om Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening er en organisation for økologiske landmænd, virksomheder, køkkener og forbrugere, som gennem årene har skabt væsentlige resultater politisk, i landbruget og på dagligvaremarkedet. Økologisk Landsforenings vision er en verden, der tænker og handler økologisk. Med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse baner Økologisk Landsforening vej for mere og bedre økologi – til glæde for mennesker, dyr og vores jord. Foreningen har ca. 3.500 medlemmer og 35 ansatte. Læs mere om Økologisk Landsforening på okologi.dk.

Arbejdssted

Økologiens Hus
Agro Food Park 15
DK-8200 Aarhus N.

Tiltrædelse

1. februar 2022.

Ansøgningsfrist

Vi læser ansøgninger løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt, til Chefkonsulent Mads Faurholt Hagel på mfa@okologi.dk.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte Chefkonsulent Mads Faurholt Hagel på tlf. 41 90 20 08 eller mfa@okologi.dk.

Økologisk Landsforening
Luk (Esc)