Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer udformer foreningens politikker på en lang række områder og varetager de økologiske producenters, virksomheders og forbrugeres interesser over for samarbejdspartnere, myndigheder, politikere m.fl.
Foto: Okologisk.nu

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 13 medlemmer. De 12 vælges direkte på generalforsamlingen og den 13. er medarbejderrepræsentant.

På generalforsamlingen vælges medlemmer til bestyrelsen for to år: 

  • Seks medlemmer er på valg i lige år, og seks medlemmer er på valg i ulige år.
  • Hvert år vælges to suppleanter på generalforsamlingen for et år.
  • Hvert år vælger medarbejdergruppen en repræsentant til bestyrelsen for et år, samt en suppleant for et år.
  • Efter valg af bestyrelsen vælger de fremmødte på generalforsamlingen foreningens formand blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden er valgt for et år.

Genvalg til bestyrelsen og formandsposten kan finde sted. Den medarbejdervalgte repræsentant kan ikke vælges som formand eller til forretningsudvalg.

Bestyrelsesmedlemmer