Ulandsudvalget

Ulandsudvalget i Økologisk Landsforening arbejder for udvikling af økologisk produktion og salg i udviklingslande i netværk med andre organisationer i Danmark, Danida og økologiske søsterorganisationer i ulande.

Opgaver

Økologisk Landsforening har gennem de seneste 30 år arbejdet for udviklingen af økologisk landbrug i Danmark. Ulandsnetværket og Ulandsudvalget vil gerne videreformidle erfaringerne fra dette arbejde ved at yde støtte til udviklingen af økologisk landbrug globalt og i ulandene, bl.a. gennem samarbejde med danske NGO'er, Danida og økologiske søsterorganisationer i ulande.

Ulandsudvalget er nedsat af Ulandsnetværket, som består af godt 100 medlemmer med interesse i ulandsarbejde. Der er både landmænd, forbrugere, virksomhedsfolk, forskere, finansfolk og tidligere Ulandsmedarbejdere med i Ulandsnetværket, så der arbejdes ud fra et bredt sammensat kompetencefelt.

Udvalget vedtager hvert år en række konkrete indsatsområder.

Ulandsnetværket

Ulandsnetværket er et netværk, som har særlig interesse i ulandsspørgsmål. Netværket består af en meget sammensat gruppe med mange forskellige kvalifikationer med relevans for udviklingsarbejde: landmænd, lærere/undervisere, handelsfolk, bankfolk, forskere, miljøarbejdere, rådgivere, håndværkere mv. Ulandsnetværket har valgt seks af sine medlemmer til at udgøre Ulandsudvalget.

Ulandssekretariatet

Sekretariat for Ulandsnetværket og -udvalget varetager den daglige koordinering af foreningens ulandsengagement.

Ulandssekretariatets hjemmeside

Ulandsnetværket og det dertilhørende Ulandsudvalg er nedsat med følgende mål:

  • At integrere udviklingsarbejde i Økologisk Landsforening
  • At opnå konkret samarbejde med Danida og danske NGO'er o.a. om at implementere økologiske landbrugsmetoder i deres programmer
  • At etablere et konkret samarbejde med økologiske søsterorganisationer i ulande

Udvalgsmedlemmer