Ulandssekretariatet

Økologisk Landsforening arbejder for at skabe økologiudvikling, der forbedrer levevilkår og miljø i udviklingslande, og for at styrke omtalen i Danmark af, at økologisk jordbrug er en del af løsningen på verdens fødevarekriser og klima- og miljøproblemer.

Ulandsnetværket

Ulandsnetværket består af mere end 100 medlemmer af Økologisk Landsforening med interesse for udviklingsarbejde. I netværket deltager landmænd, forbrugere, virksomheder, forskere og medlemmer med erfaring fra udviklingsarbejde. Vores brede vifte af kompetencer styrker vores arbejde og indsats for at fremme udviklingen af økologisk landbrug i udviklingslande.

Ulandsudvalget

Udvalget består af seks medlemmer som vælges på Ulandsnetværkets årsmøde.

Ulandssekretariatet

Ulandssekretariatet, er sekretariatet for Ulandsnetværket og -udvalget og varetager den daglige koordinering af foreningens Ulandsengagement.

Du er velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål eller ideer til udvalget eller netværket, behov for dialog om projektudvikling, fund raising, faglig information eller andet, der har at gøre med foreningens engagement i ulande.