Netværk og udvalgsarbejde

Ulandsnetværket er et netværk for medlemmer af Økologisk Landsforening, som har særlig interesse i ulandsspørgsmål. Netværket består af en gruppe med et bredt spænd af kvalifikationer med relevans for udviklingsarbejde: landmænd, lærere/undervisere, handelsfolk, bankfolk, forskere, miljøarbejdere, rådgivere, håndværkere mv. Ulandsnetværket har valgt seks af sine medlemmer til at udgøre Ulandsudvalget.

Ulandssekretariatets og Ulandsudvalgets mål

Ulandssekretariatet og det dertilhørende Ulandsudvalg er nedsat med følgende mål:

  • At integrere udviklingsarbejde i Økologisk Landsforening
  • At opnå konkret samarbejde med Danida, danske NGO'er o.a. om at implementere økologiske landbrugsmetoder i deres programmer
  • At etablere et konkret samarbejde med økologiske søsterorganisationer i ulande

Er du medlem af Økologisk Landsforening og interesseret i økologi og ulande, er du velkommen i ulandsnetværket. For at blive medlem skal du sende en mail til Jannie Bak Pedersen jbp@okologi.dk med navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse og gerne medlemsnummer.

Retningslinjer og politikker

Hvorfor blande udviklingsarbejde og økologi?

Økologi er ikke en vestlig luksus. FN-rapporter fra UNEP viser, at omlægning til økologisk landbrug i u-lande kan mere end fordoble de lave udbytter, som de fattige småbønder får på et givent areal over 3 - 5 år, hvilket betyder en stor forskel for familier på landet. For den enkelte bonde er det samtidig meget billigere at dyrke økologisk end konventionelt, da han ikke skal købe sprøjtegifte og kunstgødning.

Hvad er forskellen?

Et ofte stillet spørgsmål er, hvori forskellen på økologisk og traditionelt landbrug ligger. Traditionelt landbrug i udviklingslandene, bygger på et præmis om at der er overskudsjord til rådighed som man kan opdyrke, når de gamle marker er udpinte, og trænger til hvile. I dag er der mange steder, pga. en massiv befolkningstilvækst, ikke længere overskudsjord, og derfor bliver markerne udpinte og udbytterne falder. Økologisk landbrug er en videnskabeligt udviklet tilgang, hvor bonden styrker jordens frugtbarhed og over tid opnår forøgede udbytter ved at bruge økologiske dyrkningsmetoder, der er nøje tilpasset de lokale biologiske processer, jord- og vejrforhold.