Projekter

Økologisk Landsforening ulandsprojekter forbedrer levevilkår og miljø i udviklingslande og udbreder økologisk jordbrug som en del af løsningen på verdens fødevarekriser, klima- og miljøproblemer. Læs om vores aktuelle projekter her.
Er der noget jeg kan gøre bedre? I Family Farmer Learning Groups udnytter man den samlede viden der findes i lokalsamfundet. Her diskutteres dyrkningen af auberginer på Zanzibar. Foto: Per Rasmussen

Værdigrundlag

Økologisk Landsforenings udviklingsarbejde følger de fire værdier som er grundlag for alt vores arbejde:

  • Økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed
  • Økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare dem
  • Økologisk jordbrug bør bygge på forhold, der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder. Retfærdighed er kendetegnet ved ret og rimelighed, respekt, fairness og ansvar for den fælles verden, både mellem folk og i deres forhold til andre levende væsener
  • Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet

Du kan læse mere om vores værdigrundlag her

Ulandsprojekter 2019

Empowerment of small holder farmer families through stronger civil society organisations, advocacy and market access in Zanzibar

Projektet som mål at forbedre fødevaresikkerheden for 6000 personer, der er medlem af en af i alt 50 Farmer Family Groups(FFLG) organiseret i producentorganisationen UWAMWIMA i 10 distrikter på Zanzibar. Med udgangen af 2018 har projektet styrket fortalervirksomhedskapaciteten hos FFLG-medlemmerne så mindst 10 FFLG har fået boret brønde eller forbedret adgangsvejene med støtte fra deres distrikt. UWAMWIMAs kapacitet til at fremme økologisk jordbrug overfor regeringssystemet på Zanzibar er styrket.

Projektperiode 1. januar 2016 - 30. april 2019

Empower Small Scale Bhutanese Farmers to Increase Food Security and Sustainable Livelihoods through Agro-Ecological Farming and Food Systems Development

Projektet har til formål at udvikle en participatorisk økologisk landbrugsrådgivningsmetode, der kan støtte Bhutans mål om at blive 100% økologisk; skabe fødevaresikkerhed blandt målgruppen og forberede udviklingen af klimavenlige, bæredygtige strategier.

Projektperiode 1. januar 2017 - 31. december 2019

Organic Agriculture Climate Change Intervention for Empowering of Smallholder Farmers (ACCISS)

Projektet har til formål at udvikle en OACC-strategi for økologisk jordbrugs bidrag til at skabe resiliens mod klimaforandringer – en strategi, der styrker småbønders fortalervirksomhed, sikrer fødevaresikkerhed og opbygger stærke civilsamfundsorganisationer for småbønder i Chamwino, Tanzania

Projektperiode 1. april 2018 - 31. juni 2019

Building organizational capacity to facilitate organic farming through FFLG among smallholder farmers in the Muzarabani-district in Zimbabwe

Projektets overordnede mål er at udvikle FACHIGs kapacitet til at fremme bæredygtige økologiske landbrugssystemer. Gennem rådgivningsmetoden kendt som Farmer Family Learning Groups (FFLG), vil de økologiske småproducenter opnå fødevaresikkerhed og deres lokalsamfund og foreninger blive styrket socialt og økonomisk.

Projektperiode: 15. november 2017 - 15. november 2020

Advocacy, market access and sustainable civil society organisations for small holder farmers through consolidated Market Associations (MA) in the Rwenzori Region (AMSOMAR)

Projektet har til formål at styrke småbønders fortalervirksomhed, markedsadgang og civilsamfundsorganisering gennem konsolideringen af 20 økologiske andelsvirksomheder med ca. 3000 medlemmer fra mere end 100 FFLGs, der er under udvikling i Rwenzori-regionen i Uganda. Projektet adresserer en række af de udfordringer som de 20 økologiske andelsvirksomheder står overfor med hensyn til infrastruktur (veje, strøm og vand) adgang til låne-og investeringsmidler, links til regionale, nationale og internationale markeder for særligt kaffe, kakao, vanilje og majs. Projektet styrker andelsvirksomhederne gennem en systematisk træning i governance, deltagerorienteret ledelse og fortalervirksomhed, etablering af en platform for fortalervirksomhed for andelsvirksomhederne, samt en række netværk mellem disse og forretnings- og financielle partnere, samt til lokalregeringer.

Projektperiode 1. juli 2018 - 31. juni 2021