Generalforsamling 2020

Økologisk Landsforening afholder generalforsamling fredag den 6/3-2020 i Stakladen hos Studenterhusfonden Århus.

Lørdag d. 7/3- 2020 afvikles årsmøder for fagudvalg, temamøder og fælles møder.

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne.

Nærmere om program, anvisning af mulige overnatningssteder mv. vil følge senere på denne side.

Forslag til generalforsamling 2020

Forslag til behandling under punkt 4 skal være sekretariatet i hænde senest den 24/1 sendt til cuh@okologi.dk. Forslag vedr. strategisk indsatsområde skal afleveres i dette skema.

Bilag til generalforsamling 2020

  1. Økologisk Landsforenings Værdipapir
  2. Økologisk Landsforenings Strategi 2019-2021
  3. Årsbrev 2019
  4. Budget 2020 - tilgår

Tilmelding

Tilgår.

Program

Tilgår.