Revideret Budget 2018

Revideret Budget 2018

På generalforsamlingen for Økologisk Landsforening i marts fik direktion og bestyrelse mandat til at udarbejde og godkende et nyt budget for indeværende år.

Foreningens nye økonomichef, Sara Funch, har stået i spidsen for dette arbejde, og vi er glade for at kunne præsentere et budget udarbejdet på baggrund af en detaljeret gennemgang af foreningens aktiviteter og dispositioner.

Det har været kritisk for os at sikre et budget, der demonstrerer at foreningens mange aktiviteter kan drives i balance. Vi ønsker at forvalte vores medlemmers bidrag med størst mulig ansvarlighed og omhu - og ikke mindst sikre at de ekstra kontingentmidler, som vi håber at rejse i forbindelse med den økonomiske redningsplan inden 1.juni, vil blive brugt til fremtidig udvikling.

Et budget i balance medfører besparelser på 2 mio. kroner i forhold til 2017. Den omfattende spareplan blev iværksat allerede i december, men yderligere besparelser er fundet bl.a. i form af reduktion af diæter og honorarer, lønninger, kommunikation, kørsel og husleje. Jeg vil ikke lægge skjul på, at der er tale om et stramt budget, og at vi allerede fra næste år får behov for at tænke i nye baner i forhold til at sikre en stærkere indtjening til foreningen. Vi skal have opbygget et eller flere nye forretningsområder, der kan være med til at styrke den platform, vi står på, således at Økologisk Landsforening også i fremtiden kan fungere som en stærk, selvstændig økologiforening, der sikrer udvikling af mere og bedre økologi.


Jeg håber, at alle medlemmer vælger at deltage med et bidrag til foreningens økonomiske redningsplan – og gerne senest den 9. maj.  

Med venlig hilsen

Adm. direktør Helle Borup Friberg

 

Dit bidrag til Økologisk Landsforening er din garanti for:

  • At Økologisk Landsforening er økonomisk solid og omstillet til at håndtere fremtiden
  • At foreningens intensive samarbejde med dansk detailhandel og food servicesektoren fortsætter—netop det samarbejde, der har gjort Danmark til nummer 1 i øko salg.
  • At dansk økologi brandes på eksportmarkeder, og at aktører i detailhandelen og food service på eksportmarkeder motiveres til samarbejde via messer og kæde besøg.
  • At du som medlem har adgang til de seneste data om markedet og forbrugeradfærd, og kan deltage i inspirationsdage og eksportakademi.
  • At flere og flere forbrugere tilvælger økologien, motiveres og oplever økologi via f.eks. Økodag.
  • At du får ny viden og løsninger i mark og stald, der rykker på klimaet, dyrevelfærd, natur og næringsstoffer. En udvikling på de økologiske bedrifter, som også skaber merværdi for samfundet og forbrugerne.
  • At pressen bringer de gode økologiske fortællinger.
  • At næste generation af unge økologer motiveres med oplevelser og viden, og får konkrete værktøjer til at komme i gang.
  • At politikere og ministerier står fast ved økologiens troværdighed og støtter finansiering af ny viden, ny afsætning, innovation, fortsat gratis kontrol og fair arealstøtte til økologer.