Generalforsamling 2018

Økologisk Landsforenings generalforsamling 2018 blev afholdt 9. - 10. marts 2018 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter.

Generalforsamling 2018 blev afholdt den 9. - 10. marts 2018 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter.

Program for Generalforsamling 2018

Vedr. punkt 3 i program: Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab

Vedr. punkt 4 i program: Behandling af indkomne forslag

Vedr. punkt 5 i program: Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår

  • Kommer snart

Kommisorier for udvalgene

Læs mere