Generalforsamling 2020

Økologisk Landsforening afholder generalforsamling fredag den 6/3-2020 i Stakladen hos Studenterhusfonden Århus.

Lørdag d. 7/3- 2020 afvikles årsmøder for fagudvalg, temamøder og fælles møder.

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne. Forslag til behandling under punkt 4 skal være sekretariatet i hænde senest den 24/1 sendt til cuh@okologi.dk.

Nærmere om program, anvisning af mulige overnatningssteder mv. vil følge senere på denne side.

Bilag til Generalforsamling 2020

  1. Økologisk Landsforenings Værdipapir
  2. Økologisk Landsforenings Strategi 2019-2021
  3. Årsrapport 2019 - tilgår
  4. Budget 2020 - tilgår

Tilmelding

Tilgår.

Program

Tilgår.