Strategi 2015-2020

I Økologisk Landsforening arbejder vi for en verden, der tænker og handler økologisk – til glæde for mennesker, dyr og vores jord.

Vores integritet afhænger af, hvordan vores omverden bedømmer os på vores handlinger og på, at der er en fuldgyldig overensstemmelse mellem ord og handlinger. På baggrund af vores vision og mission er strategien for de kommende år koncentreret om fire principielle strategiske mål og fem særlige strategiske indsatser som følger:

Strategiske mål

  • Vi vil udbrede økologi til nye marker, markeder og mennesker, og skabe nye handlingsmuligheder for alle, der vil økologi.
  • Vi vil skabe involvering, oplevelser og fællesskab, som udvikler holdninger, indsigt og engagement i økologi.
  • Vi vil udvikle økologien ved at forfølge vores bæredygtighedsprincip og ved at højne produktkvaliteten, lønsomheden for landmanden og sundheden for natur, klima, jord, dyr og mennesker.
  • Vi vil skabe en markant forening med dybe lokale rødder, aktive medlemmer, brede alliancer, motiverede ansatte, stærk økonomi og interessevaretagelse.

Økologien er i rivende udvikling her og i hele verden. Det er lykkedes at skabe en stærk folkelige opbakning til økologi, positiv markedsudvikling, samtidig med at for mange økologiske landmænd står i en svær økonomisk situation. Politisk er vi udfordret af en målsætning om at fordoble arealet. Økologien er en løsning og et tilvalg for den enkelte landmand og forbruger, i ligeså høj grad som den er retningsgivende for landbrugets udvikling og for samfundets fremtidige forvaltning af natur- ressourcer, fødevareforsyning og madkultur. 

Foreningens strategi skal sikre, at vi kan navigere i en kompleks og udfordrende verden med mulig- heder for at skabe en forandring med de værktøjer, evner og ressourcer, som vi har til rådighed. Økologien er båret af en etik, som i videst mulig omfang skal sikre, at det er muligt at samtænke snævre, individuelle interesser med brede løsninger rettet mod fællesskabet.

Vores grundlæggende værdier og principper om sundhed, økologi, retfærdighed og forsigtighed er formuleret af IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements), og er de rødder, som økologisk jordbrug vokser og udvikler sig ud fra. De udtrykker, hvad økologisk jordbrug kan bidrage med til verden, og giver en vision for at forbedre alt jordbrug i verden.