Strategi 2019-2021

Økologisk Landsforening er en bred interesseorganisation (NGO) for alle, der brænder for økologi. Foreningen har sine rødder i det økologiske landbrug. Vi arbejder for økologiens udvikling og udbredelse, og for at sikre en stærk interessevaretagelse for vores medlemmer samt en bred folkelig opbakning til økologi og bæredygtig grøn omstilling. Vi tror på styrken i diversitet, og vi favner alle, der ønsker mere og bedre økologi.

Vores fire medlemsgrupper er: økologiske producenter, virksomheder der sælger økologiske produkter, professionelle køkkener og personlige medlemmer.

Målsætning

Vi arbejder for et økologisk Danmark og dermed en bæredygtig fødevareproduktion og et bæredygtigt forbrug. I den grønne omstilling til et samfund i balance med sig selv og sit naturgrundlag er vores første milepæl at økologien i 2030 udgør 30 % af det danske landbrugsareal og 30 % af det danske fødevareforbrug.

Økologien udgør i 2018 knap 14 % af det danske fødevareforbrug (danskproduceret og import) og 10 % af det danske landbrugsareal, og dermed kræver det ca. en fordobling af fødevareforbruget og en tredobling af arealet over 12 år at realisere målsætningen.

Det betyder, at vi er tvunget til at tænke nyt, og til at tage meget konkret fat de områder, hvor økologien i dag står over for udfordringer i forhold til fortsat udbredelse - f.eks. øget udbud af økologiske varer, recirkulering af næringsstoffer og reduktion af klimapåvirkning.

Fra brancheorganisation til bred interesseorganisation med fokus på økologi og bæredygtig omstilling

Økologisk Landsforening samarbejder og varetager interesser for alle vores fire medlemsgrupper på tværs af ’værdikæden’. Med strategien ønsker vi at sikre en stærk position som bred NGO, der arbejder innovativt og ambitiøst med økologi og bæredygtig omstilling.

Økologisk Landsforening er landets eneste uafhængige professionelle økologiske stemme, og er dermed som organisation stærkt positioneret til at sikre den nødvendige grønne omstilling af landbruget og vores fødevaresystem.

Strategiens primære fokusområder

Strategiens to primære fokusområder ses nedenfor.

Verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed identificerer, prioriterer og synliggør indsatsen for verdens fremtid. Verdensmålene er indbyrdes forbundne og arbejdet med ét mål påvirker de øvrige. Økologien har med sit helhedssyn, principper og praksis foregrebet verdensmålenes bæredygtighedsfokus, og sammenhængen er helt naturlig.

I arbejdet for at realisere vores vision og målsætning frem mod 2030 har Økologisk Landsforening valgt at integrere FNs Verdensmål i vores strategi.

Følgende 5 verdensmål er valgt som primære fokusområder: