En levende og frugtbar jord

Vi arbejder for at sikre at økologisk landbrug kan dokumentere, udvikle og brande sig på at efterlade en levende, frugtbar jord til kommende generationer her i landet og i udviklingslande.

Strategisk indsatsområde: En levende og frugtbar jord. Vi er i mål i 2020, hvis indsatsen understøtter vores strategimål:

Udbredelse

 • Landmanden får en bedre økonomi, mere robust produktion og skaber produkter af højere kvalitet; samtidig med at biodiversiteten, sundheden og klimaet forbedres.
 • Dokumentation på at økologien opbygger frugtbarhed giver lettere adgang til offentlig jord.

Udvikling

 • Der skal udvikles eller findes metoder, der gør indsatsen for en frugtbar jord målbar, og som dermed kan dokumentere effekten af det arbejde, vi udfører for at forbedre jordens frugtbarhed.
 • Via opbygning af varig humus, recirkulering af næringsstoffer, optimalt sædskifte og efterafgrøder bidrager økologer til opnåelse af klima-mål.

Involvering

 • Via indsigt i jord-frugtbarhed og hvordan den forbedres, motiveres vi til at gøre det rigtige.
 • Økologiske landmænd er aktivt engagerede i forbedring af frugtbarhed. 50% deltager i jordskoler.
 • Medlemskredsen og samfundet får øget viden om jordens frugtbarhed, som basis for liv, også på verdens plan.

Forening

 • Når økologerne forbedrer jordens frugtbarhed, styrkes vi udadtil både politisk og fagligt.
 • Viden og kompetence om emnet giver foreningen et nyt rådgivnings produkt og fælles ståsted.
 • Foreningens interessevaretagelse har sikret økologer førsteret til næringsstoffer fra byen/naturen.

Sådan baner vi vejen

 1. Vi sætter fokus på nye veje til forbedring af jordens frugtbarhed; via rådgivning, jordskoler (staldskoler, samt Farmer Family Learning Groups i ulande) med fokus på samarbejde og sædskifte.
 2. Vi medvirker i udvikling af et sprog, som gør, at vi kan tale om frugtbarhed. Herunder en definition på, hvad frugtbarheden er på de enkelte ejendomme, og formidler budskabet ud til verden.
 3. Vi dokumenterer en øget frugtbarhed på de økologiske ejendomme
 4. Vi fremmer forskning i sammenhænge mellem jordens frugtbarhed og produktkvaliteter.
 5. Vi udvikler økologireglerne og tilskudsordninger, så de i højere grad fremmer og belønner opbygningen af varig humus og øget frugtbarhed.
 6. Vi gør flere recirkulerede næringsstoffer tilgængelige, bl.a. via en national strategi for nærings-stofforsyning til økologi, kommunalt samarbejde og at sikre økologer førsteret til næringsstoffer.
 7. Vores rådgivning fremmer lokalt samarbejde mellem økologiske landmænd, så sædskifter forbedres, og gødskning optimeres, samt at næringsstoffer fra naturarealer udnyttes.
 8. Vi skaber forbrugerinvolvering i arbejdet med en levende jord/biodiversitet via events.