Lokal økologi

Vi arbejder for at fremme en markant udvikling af lokal økologisk produktion og -salg samt lokal samarbejde om økologi formidling og – oplevelser.

Strategisk indsatsområde: Lokal økologi. Vi er i mål i 2020, hvis indsatsen understøtter vores strategimål:

Udbredelse

 • Vi udbyder rådgivning i etablering og udvikling af lokal produktion og -salg, og er kendt for at hjælpe landmænd til succes, evt. sammen med andre medlemsgrupper.
 • Vi har skabt flere politiske og kontrolmæssige løsninger for lokalt salg og mikro-forarbejdning.

Udvikling

 • Trenden med lokale varer bliver et boost for økologi, fremfor en konkurrent. Dobbeltgevinsten - lokalt og økologisk - er efterspurgt, og økologi udgør majoriteten af det lokale direkte salg.
 • Rådgivning synliggør flere erfaringer og modeller for lokal mikro-produktion.
 • Vi skaber og udbreder nye, bæredygtige veje - også kommercielt - for lokalt salg, der skaber indsigt, nærhed og involvering, og hvor ”bonden møder kunden” - via f.eks. madmarkeder, fødevarefællesskaber, CSA’s og lign.
 • Andelen af økologer med gård- og virksomhedsbaseret forarbejdning øges markant.

Involvering

 • Vi støtter vores medlemmer i lokalt samarbejde om økologiformidling og oplevelser (fx via Øko-dag, høstmarkeder, skolesamarbejde), der via involvering øger indsigt og opbakning til økologi.

Foreningen

 • Foreningen forankres lokalt i kraft af rådgivning, samarbejde og netværksdannelse om lokal produktion, salg og involvering, der samtidig bidrager til tilgang af nye medlemmer.

Sådan baner vi vejen

 1. Vi udbyder rådgivning i etablering og udvikling af mikro-produktion, også via samarbejde.
 2. Vi udbyder rådgivning i lokal afsætning, der understøtter vores medlemmer i lokalt salg - via gårdbutikker, stalddørssalg, madmarkeder, detailhandelen og professionelle køkkener.
 3. Vi arbejder for at forenkle regler samt lette etablering, godkendelser og kontrol for producenter med gårdbaseret- og mikro-forarbejdning og/eller direkte salg.
 4. Vi styrker nye markeder for lokale varer samt fælles markedsføring af gårdbutikker og andet lokalt salg via rådgivning, it-løsninger og samarbejde med detailhandlen og i foodservicesektoren.
 5. Vi understøtter det lokale samarbejde mellem vores landmænd og lokale undervisningsinstitutioner om praktisk involverende økologiundervisning, hvor fx børn i grundskolen sår, dyrker og høster økologiske råvarer og efterfølgende tilbereder øko-mad.
 6. Vi hjælper medlemmer i at finde hinanden til lokalt salg og samarbejde.
 7. Vi videreudvikler De Økologiske Høstmarkeder og andre lokale arrangementer for at opnå en større lokal involvering og samarbejde, til gavn for lokal salg, fællesskab, indsigt i økologi og direkte dialog mellem økologerne og lokalsamfundet.