Næste generation af økologiske landmænd

Vi arbejder for at bane vej for og involvere en ny generation af økologiske landmænd i udvikling af økologi. At skabe markant forbedret viden om og motivation til økologi hos landbrugselever og øget rekruttering af flere landbrugselever med interesse for økologi. At udvikle bedre ejer-, finansierings- og samarbejdsformer for at fremme generationsskifte og etablering.

Strategisk indsatsområde: Næste generation af økologiske landmænd. Vi er i mål i 2020, hvis indsatsen understøtter vores strategimål:

Udbredelse

 • At alle landbrugselever kommer mindst én gang på en økologisk bedrift i nærområdet eller på en kort praktikperiode på en økologisk bedrift.
 • At der er et velfungerende og rummeligt økologisk praktikprogram og en incitamentstruktur, som sikrer praktikværter.
 • At der er kapital til rådighed for nye økologer, der ønsker at etablere sig. Mål: minimum to nye, velegnede finansieringskilder for unge økologer.
 • At der er let tilgængelig viden/rådgivning om nye veje (ejer-, samarbejds- og finansieringsformer) for etablering som ung økolog.

Udvikling

 • At der etableres en økologisk specialemulighed på landmandsuddannelsen
 • At der er etableret en økologisk gartneriuddannelse (+frugt), alt. specialer i økologisk gartneri.
 • At lærernes vidensniveau, -metoder og uddannelsens indhold løftes markant.
 • At uddannelsen understøtter såvel specialiserede produktionslandbrug som alsidige bedrifter, råvareproduktion, men også gårdbaseret forarbejdning, salg og markedsføring.

Involvering og foreningen

 • Vi har etableret stærke netværk af landmandsmedlemmer omkring alle landbrugsskoler. Mindst 2 landmænd er aktive i undervisningen på hver skole. Der er tættere bånd mellem elever og landmænd.
 • Unge landmænd er organiseret i foreningen herunder i foreningens fagudvalg.
 • Unge landmænd og elever bidrager til foreningens aktiviteter rettet mod de unge.

Sådan baner vi vejen

 1. Vi understøtter økologiuddannelse og rekruttering af næste generation ved at etablere stærke netværk af økologer i lokalområder omkring alle landbrugsskoler. Et lokalt arbejde i foreningen der skaber en bred involvering af medlemmer i motivation af landbrugselever til økologi, og som giver positive, direkte oplevelser af moderne økologiske landbrug.
 2. Vi inviterer mere aktivt de unge landmænd og elever inden i foreningens arbejde.
 3. Vi samarbejder med landbrugsskoler om at skabe interesse for økologiuddannelse, og at sikre kvaliteten i uddannelsen, via økologitjek og samarbejde om fornyelse i pædagogik og indhold, herunder fokus på nye veje, markeder og håndværk i økologisk produktion.
 4. Vi arbejder for etablering af mulighed for økologisk gartner- og frugtuddannelse.
 5. Vi udvikler, beskriver og synliggør nye ejer-, samarbejds- og finansieringsformer for de unge.
 6. Vi medvirker i etablering af nye investeringskilder, f.eks. via pensionskasser eller involvering af borgere og foreningens medlemmer i kapitaldannelse for økologisk landbrug.