Økonomisk bæredygtighed

Vi arbejder for en markant forbedring af de økonomiske rammevilkår for økologisk landbrug. En ny grøn lønsomhed skabes via konkrete politiske og markedspolitiske landvindinger, samt via styrket strategisk rådgivning, der anviser nye samarbejdes- og udviklingsveje til økonomisk bæredygtighed.

Strategisk indsatsområde: Økonomisk bæredygtighed. Vi er i mål i 2020, hvis indsatsen understøtter vores strategimål:

Udbredelse

 • Vi har udviklet og implementeret minimum tre nye politiske eller markedspolitiske virkemidler, der skaber konkurrencefordele for de økologiske producenter og deler lønsomhed bedre i kæden.
 • Nye, tålmodige kapitalressourcer understøtter udvikling af økologisk fødevareproduktion.

Udvikling

 • Rådgivning, herunder strategisk økonomirådgivning i foreningen, kan anvise nye samarbejdes-, ejerskabs-, og udviklingsveje for både små og store brug og for samarbejde om forarbejdning.
 • Tredobbelt bundlinje - socialt, økonomisk, økologisk - udbredes som nyt sprog og ny praksis.

Involvering

 • Der er offentlig debat om spillereglerne i fødevaremarkedet, om slagvare-politik og om nødvendighed af, at samfundet betaler for de samfundsgoder, som økologer producerer.
 • Lokale landmandsgrupper i flere landsdele udvikler og opkvalificerer faglig rådgivning fra foreningen.

Forening

 • Vi har opnået politiske og markedspolitiske landvindinger, som ændrer spillereglerne i fødevaresektoren og tipper konkurrenceforholdet til de økologiske landmænds fordel.
 • Opbyggede kompetencer og resultater gavner medlemmer og styrker medlemstilslutning.

Sådan baner vi vejen

 1. Vi udvikler nye politiske og markedspolitiske virkemidler, der målrettet styrker økologernes konkurrencedygtighed, som belønning for at bidrage til natur-, klima- og drikkevandsmål.
 2. Vi skaber politiske landvindinger, der belønner økologer for deres bidrag til natur-, klima og drikkevandsmål: prioritering i jordfordeling, skattefordele, rettigheder til næringsstoffer fra byerne, kompensation for mermoms på økologi og omlægning af landbrugsstøtte til miljøstøtte.
 3. Vi arbejder for nye markedspolitiske tiltag, som gavner økologer: ændret avancestruktur i detailhandelen, længerevarende kontrakter og nye principper for fair handel, synlighed for danske økologiske varer og udmelding af billige varer med tvivlsom etisk profil.
 4. Vi udvikler rådgivning til at omfatte strategisk økonomirådgivning, der understøtter de økologiske landmænd i gårdudvikling og dialog med banken.
 5. Vores landbrugsfaglige rådgivning udvikler og understøtter lokale samarbejder og ejerformer, herunder andelseje, der forbedrer økonomien i økologisk drift og forarbejdning.
 6. Vi bringer viden om økologisk produktion og tredobbelt bundlinje til finanssektoren.
 7. Vi udfordrer, via rådgivning og debat, vækst-paradigmet i landbruget (større kontra bedre produktion) – og viser praktiske og politiske veje til et økologisk alternativ.