Professionelle køkkener

Vi arbejder for opnå og fremtidssikre minimum 60 procent økologi i de offentlige storkøkkener, som drivkraft for dansk økologisk landbrug og som platform for formidling om økologi. At økologi er en central del af en bred dagsorden i alle typer professionelle køkkener for bedre, sundere og mere klimavenlige måltider, hvor lokale økologiske varer, madglæde og håndværksmæssig stolthed er dagligdag.

Strategisk indsatsområde: Professionelle køkkener. Vi er i mål i 2020, hvis indsatsen understøtter vores strategimål:

Udbredelse

 • I 2020 er der 60 % økologi i de offentlige køkkener; mod 10 % i dag (målt i vægt).
 • I 2020 er der 20 % økologi samlet i foodservice-sektoren, mod 7 % i dag (målt i værdi).
 • Der er 6000 kantiner, restauranter mv. med økologiske spisemærker i 2020.

Udvikling

 • Økologi er solidt forankret i en bred maddagsorden i professionelle køkkener: Mindre spild, bedre, sundere og klimavenlig mad med mere grønt, mindre kød og flere lokale, økologiske varer i sæson.

Involvering

 • Spisesteder bliver en formidlingsplatform for økologi. Gæster i kantiner, restauranter og offentlige spisesteder er bevidste om, at det er økologisk mad, de spiser, og hvilken betydning det har for miljø, grundvand, klima og sundhed.
 • Vi holder to store arrangementer årligt målrettet køkkenansatte, med mindst 500 deltagere.

Foreningen

 • Vi vil skabe veje for, at de offentlige udbud fungerer bedre i forhold til økologi.
 • Vi vil skabe veje for udvikling af Det Økologiske Spisemærke.
 • Vi fremtidssikrer politisk opbakning til økologi i de offentlige køkkener, også ved regeringsskifte.
 • Ansatte i de professionelle køkkener er involveret aktivt i foreningen. 300 er medlemmer i 2020.

Sådan baner vi vejen

 1. Vi sikrer politisk opbakning og fremtidssikrer finansiering af omlægningsindsatsen i de offentlige køkkener, både på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.
 2. Vi fremmer anvendelse af danske, herunder lokale økologiske varer, via samarbejde i kæden og professionalisering af danske producenter i deres handel med professionelle køkkener.
 3. Vi skaber motivation via viden og oplevelser med økologi, så korslagte arme i køkkener, hos grossister og kommuner bliver til armene op over økologi, håndværk og madglæde.
 4. Vi gør det let at formidle om økologi, til de mange, der hver dag spiser et eller flere måltider mad fra kantiner, restauranter og offentlige køkkener. Formidling er med til at forankre økologi, så det er svært at droppe økologi igen.
 5. Vi baner vej for offentlige udbud, der fungerer for økologi, herunder lokal økologi.
 6. Vi baner vej for en udvikling af Det Økologiske Spisemærke gerne i samarbejde mellem køkkener, køkkenomlæggere og myndigheder – herunder vej for udvikling af mærket for de små og de skæve køkkener og leverandører.
 7. Vi inviterer køkkener og køkkenansatte ind i foreningen – også som medlemmer - via aktiviteter, der forankrer økologi, f.eks. inspiration, ny viden og netværk blandt kolleger.
 8. Vi skaber stolthed i håndværket og synlighed omkring hverdagens ”økohelte” i køkkenerne.
 9. Vi sikrer dokumentation for den økologiske andel af foodservice-området og hvilken forskel, omstillingen har gjort for klima, natur, grundvand, sundhed mv.