Direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv.

Økologisk Landsforening har alene kommentarer til forslaget om at tillade op til 400 træer i lavskovsplantager med popler i renbestand ud over de 1000 popler.

Det er en ændring, som Økologisk Landsforening finder meget væsentligt at gennemføre.

Ændringen vil øge værdien af lavskovsarealer for biodiversiteten og for muligheden for at kombinere lavskovsproduktion med husdyrhold, hvor træbevoksningen skal yde læ, ly og skygge året rundt samt bidrage til mere aktivitet på arealet fra nedfalden frugt og nødder.

Det øgede plantetal vil også øge C bindingen på arealet og dermed have en positiv klimaeffekt, og der vil være et større kvælstofoptag, hvilket er væsentligt i kombination med husdyrhold på arealet.

Økologisk Landsforening vil benytte ændringen som anledning til at efterspørge, at der i senere ændringer også tillades en længere rotationstid end den, der i dag tillades. Træernes C bindingspotentiale udnyttes i ikke tilstrækkelig grad, når rotationstiden kun er 10 år, den bør sættes op til 20 – 25 år, som det er tilfældet i Sverige.

Økologisk Landsforening vil også opfordre til, at krav til plantetal sættes ned i de andre lavskovskulturer, så det også bliver muligt at kombinere disse kulturer med andre træarter. Dermed vil disse arealer også få en større værdi for biodiversitet og muligheden for at have en samproduktion med husdyrhold. De danske krav til plantetal er højere, end det er nødvendigt for at kulturen opretholder en plantagekarakter.

Endelig vil Økologisk Landsforening pege på, at visse træer har en foderværdi, hvorfor der er behov for at få godkendt disse træarter som foderafgrøde, så de kan stå med et højere plantetal end 100 træer/ha uden at skulle etableres som lavskovsareal. Det gælder f.eks. asketræer.