Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Høring over forslag til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger, journalnummer 2019-14-31-00513

Økologisk Landsforening har gennemgået forslag til ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.

Økologisk Landsforening kan ikke bakke op, om den foreslåede ændring til § 10 stk. 1 og stk. 2.

Overvågningen for MRSA har påvist, at grise fra økologiske besætninger kun i meget begrænset omfang har MRSA. Overvågningen viste også, at smitte formentlig især følger med indkøbte dyr, og at dyrene hurtigt skiller sig af med smitten, når de har været i den økologiske besætning, hvor de ikke går i stalde med rigeligt frisk luft, og der er et lavt medicinforbrug.

Der foreligger derfor ikke noget grundlag for at lave en så indskærpende opstramning, der i særligt grad retter sig mod udendørs besætninger, der med stykke 2 i dag er fritaget fra stykke 1 i § 10.

Hvis vi skal gøre noget for at forebygge, at MRSA smitte tages med ud i det øvrige samfund, så skal vi fokusere på de konventionelle besætninger, hvor vi ser MRSA. Det gør man ikke med forslaget her, som næppe vil gøre nogen forskel for det konventionelle landbrug – hvorfor man heller ikke kan forvente at se en mindre spredning af MRSA ved at indføre den foreslåede ændring.

Økologerne derimod, der reelt har vist vejen til at undgå MRSA, de rammes af forslaget og får en fordyrende omkostning, men uden at det vil bidrage til yderligere beskyttelse af befolkningen, da forekomsten af MRSA er så lav i økologien.

De økologiske landmænd har vist, at den måde økologerne holder grise på ikke giver anledning til MRSA, det kan på den baggrund ikke være rigtigt, at økologien skal underlægges samme krav og omkostninger, som det system, hvor der er store problemer med MRSA.